HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcNhật Bản cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ một máy bay quân sự, phi hành đoàn