Lời dịch bài hát

I got this feeling inside my bones Sự rung cảm này đang len lỏi trong tận xương tủy tôi It goes electric, wave when I turn it on Những dợn sóng náo động cứ tuôn trào khi tôi bật nó lên

Things were all good yesterday Mới hôm qua mọi thứ đều tốt đẹp And then the devil took your memory Thế rồi căn bệnh quái gở đã cướp mất trí nhớ của ông

When Mama said that it was okay Khi mẹ nói mọi thứ đều yên ổn