Vietnamese custom of betel chewing

What are you feeling now? Việt Anh Song Ngữ sẽ cung cấp 57 tính từ thông dụng nhằm giúp bạn diễn tả chính xác cảm xúc của bản thân.

Một nghiên cứu quốc tế công bố vào hôm thứ Hai cho thấy việc trồng rừng và các hoạt động khai thác sức mạnh của tự nhiên có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự ấm lên toàn cầu theo thỏa thuận Paris năm 2015. Planting forests and other activities that harness the power of nature could play a major role in limiting global warming under the 2015 Paris agreement, an international study showed Monday.

Write an essay (150 - 300 words) about this topic: Some people think that instead of preventing climate change, we need to find a way to live with it. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Theo Health, nhiều người có thói quen đánh răng ngay sau khi ăn vì nghĩ rằng điều này giúp răng miệng luôn sạch sẽ.Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không nên đánh răng ngay sau khi ăn uống, đặc biệt khi bạn ăn các thực phẩm có tính axit. According to Health, many people are in the habit of brushing their teeth after having a meal because they think this will help our teeth and mouth always clean. However, the professors suggest that we absolutely should not brush our teeth after eating, especially when you eat the food which has acidity.

Học tiếng Anh qua đọc báo song ngữ

Theo các nhà khoa học: Trồng thêm cây để đối phó với biến đổi khí hậu

18-03-2018

Một nghiên cứu quốc tế công bố vào hôm thứ Hai cho thấy việc trồng rừng và các hoạt động khai thác sức mạnh của tự nhiên có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự ấm lên toàn cầu theo thỏa thuận Paris năm 2015. Planting forests and other activities that harness the power of nature could play a major role in limiting global warming under the 2015 Paris agreement, an international study showed Monday.

Học tiếng Anh qua truyện song ngữ

Con cáo mất đuôi

02-03-2018

The Fox without a Tail