HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcTruyền thông Trung Quốc, chính phủ HK nổi giận trước lời cam kết của ông Trump