HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcThứ trưởng cho biết, yêu cầu về vốn của Nhà thầu Trung Quốc đối với tuyến đường sắt Hà Nội bị từ chối