HomeTin TứcÔng Trump yêu cầu CNN bồi thường 475 triệu đô la vì tội phỉ báng
HỌC THỬ MIỄN PHÍ
Đăng ký ngay!