Nghiên cứu cho thấy rạn san hô bị bệnh từ chất thải nhựa

vietanhsongngu.com - Hàng tỉ mảnh rác thải nhựa bị vướng vào san hô và gây bệnh cho những rạn san hô từ Thái Lan đến rạn san hô Great Barrier của Úc, các nhà khoa học đã cho biết vào thứ năm. Rác thải là một áp lực khác lên rạn san hô, ngoài việc đánh bắt quá mức, nhiệt độ tăng do biến đối khí hậu và những ô nhiễm khác. Billions of bits of plastic waste are entangled in corals and sickening reefs from Thailand to Australia's Great Barrier Reef, scientists said Thursday. The trash is another pressure on corals, already suffering from overfishing, rising temperatures caused by climate change and other pollution.

Nghiên cứu cho thấy rạn san hô bị bệnh từ chất thải nhựa

Nghiên cứu cho thấy rạn san hô bị bệnh từ chất thải nhựa

Study Shows Coral Reefs Get Sick from Plastic Waste


Hàng tỉ  mảnh rác thải nhựa bị vướng vào san hô và gây bệnh cho những rạn san hô từ Thái Lan đến rạn san hô Great Barrier của Úc, các nhà khoa học đã cho biết vào thứ năm. Rác thải là một áp lực khác lên rạn san hô, ngoài việc đánh bắt quá mức, nhiệt độ tăng do biến đối khí hậu và những ô nhiễm khác.

Billions of bits of plastic waste are entangled in corals and sickening reefs from Thailand to Australia's Great Barrier Reef, scientists said Thursday. The trash is another pressure on corals, already suffering from overfishing, rising temperatures caused by climate change and other pollution.


Ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, tổng cộng 11.1 tỷ đồ nhựa – bao gồm túi mua sắm, lưới đánh cá, thậm chí cả tã và túi trà – bị mắc kẹt ở những rạn san hô, những nhà khoa học đã viết điều này trên tạp chí Science.

In the Asia-Pacific region, a total of 11.1 billion plastic items — including shopping bags, fishing nets, even diapers and tea bags — are ensnared on reefs, the scientists wrote in the journal Science.

 

Những nhà khoa học dự báo con số này sẽ tăng 40% vào năm 2025 do ô nhiễm biển đang càng trở nên tồi tệ hơn. Chất thải nhựa tăng khả năng gây bệnh cho san hô khoảng 20 lần, đến 89% đối với san hô tiếp xúc với túi nhựa so với 4% san hô ở vùng không tiếp xúc với túi nhựa.

They projected the numbers would rise by 40 percent by 2025 as marine pollution gets steadily worse. The plastic increases the likelihood of disease about 20 times, to 89 percent for corals in contact with plastics from 4 percent in comparable areas with none. 

 

Rác thải có  thể gây hại cho những loài san hô nhỏ cái mà tạo nên rạn san hô, làm chúng dễ bị mắc bệnh. Và những rác thải nhựa có thể hoạt động như những cái bè cho những vi khẩu độc hại trên những đại dương. Những nhà khoa học đã bị sốc khi tìm thấy chất thải nhựa thậm chí ở một rạn san hô xa.

Trash may damage the tiny coral animals that build reefs, making them more vulnerable to illness. And bits of plastic may act as rafts for harmful microbes in the oceans. Scientists were shocked to find plastic even in remote reefs.

 

Tác giả chính Joleah Lamb của Đại học Cornell đã nói với Reuters : "Bạn có thể lặn và bạn nghĩ ai đó đang gõ nhẹ vai của bạn, nhưng nó chỉ là một cái chai đập vào bạn, hay một túi rác nhựa dính trên bình khí của bạn”. “Thật đáng buồn” cô nói. “San hô là loại động vật như chúng ta và có những mô mỏng cái mà có thể bị cắt và bị thương, đặc biệt nếu chúng bị cắt bởi một vật bao phủ bởi tất cả các loại vi sinh vật” cô nói.

"You could be diving and you think someone's tapping your shoulder but it's just a bottle knocking against you, or a plastic trash bag stuck on your tank," lead author Joleah Lamb of Cornell University told Reuters. "It's really sad," she said. "Corals are animals like us and have really thin tissues that can be cut and wounded, especially if they are cut by an item covered in all sorts of micro-organisms," she said.

 

Các nhà khoa học, từ Mỹ, Úc, Thái Lan, Mianma, Canada và Indonesia đã nghiên cứu 159 rạn san hô từ năm 2011 đến năm 2014 ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.

The scientists, from the United States, Australia, Thailand, Myanmar, Canada and Indonesia, surveyed 159 reefs from 2011-14 in the Asia-Pacific region.

 

Họ tìm thấy nhựa nhiều nhất là ở Inđônêxia, với khoảng 26  mảnh rác trên 100 mét vuông (1076 thước vuông) của rạn san hô, và ít nhất là ở Úc, nơi có các biện pháp kiểm soát chất thải nghiêm ngặt nhất.

They found most plastic in Indonesia, with about 26 bits per 100 square meters (1076 square feet) of reef, and least off Australia, which has the strictest waste controls.

 

Source: https://www.voanews.com/a/study-says-coral-reefs-get-sick-from-plastic-waste/4225342.html

nhận xét: