HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcBộ trưởng cho biết: Không có cá nhân nước ngoài nào được sở hữu đất ở Việt Nam