HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcBắc Kinh thông qua vắc-xin Covid-19 thử nghiệm nhằm sử dụng trong quân đội Trung Quốc