Tục nhai trầu của người Việt

vietanhsongngu.com - Vietnamese custom of betel chewing

Tục nhai trầu của người Việt

Tục nhai trầu của người Việt

Vietnamese custom of betel chewing

 

 

Trong đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam, tục ăn trầu không chỉ là thói quen hàng ngày và phong tục lâu đời mà còn là một phần quan trọng của các giá trị văn hoá truyền thống. "Miếng trầu là đầu câu chuyện" ... Câu tục ngữ đã phản ánh phần nào về tầm quan trọng của phong tục nhai trầu, một trong những truyền thống ngàn năm quan trọng của người Việt Nam

In the Vietnamese people’s the spiritual life, chewing betel custom is not only a daily habit and a long- time custom but also an important part of the traditional cultural values. “Betel leaves and areca nuts were offered as a first conversation starter to guests”... The proverb has somewhat reflected the important custom of betel chewing, one of the thousand-year-old traditions of  Vietnamese.

 

Cho đến ngày nay, trầu cau vẫn trở thành những thứ không thể thiếu trong những buổi lễ đính hôn và đám cưới.

Betel and areca have still become indispensable things in the engagement and wedding ceremonies until now.

 

Từ truyền thuyết và thần thoại… đến việc trở thành một phong tục văn hóa lâu đời

From legend and myth... to an age-old cultural custom

Truyền thuyết đầu tiên là Sự tích trầu cau.

The first legend is The story of the betel leaf and areca nut.

 

Thời vua Hùng trị vị, gia đình học Cao kia có hai người con trai sinh đôi. Sư phụ họ Lưu muốn gả con gái của mình cho người anh nhưng không thể phân biệt được họ. Ông ta yêu cầu người hầu của mình mang một bát cơm và một đôi đũa rồi sau đó gọi cả hai vào bàn. Khi đó, Lang nhường bữa ăn cho Tân. Bằng cách đó, ông mới biết biết Tan là người anh. Sư phụ Lưu sau đó đã gả con gái của mình cho Tân. Họ trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc.

During the reign of the Hung Kings, the Cao family had a pair of twin brothers named Tan and Lang. Their teacher Luu wanted to marry his daughter to the elder but could not distinguish them apart.  He asked his servants to bring a bowl of rice and a pair of chopsticks and then called both to the table. By that time, Lang ceded his meal to Tan. By that way, he knew Tan was the older. Teacher Luu later married his daughter to Tan. They were a happy couple.

 

Sau khi kết hôn, tình anh em giữa họ đã thay đổi. Lang nhận ra rằng Tân không thắm thiết với em trai mình như trước. Chàngcảm thấy buồn với khoảng cách vô hình giữa họ. Vì vậy, Lang bỏ nhà và đi lang thang xung quanh. Một ngày nọ, chàng tới một con suối sâu nhưng không tài nào vượt qua được.Chàng ta đợi mãi, và cứ khóc cho đến chết ở nơi đó. Rồi sau đó xác chàng biến thành một vôi đá nằm bên bờ sông.

After the marriage, the brotherhood between them changed. Lang realized that Tan was not as close to his younger brother as before. Lang felt sad with the invisible gap between them. So, Lang left home and wandered around. He reached a deep spring one day but could not cross it. He waited and waited, and kept on crying till death there. Then his body transformed into a lime-stone lying by the riverside.

 

Tân và vợ chàng về nhà, nhưng không thấy Lang đâu. Sau một thời gian dài không thấy em mình, Tân trở nên lo lắng. Sau đó chàng lặng lẽ đi tìm em trai mình mà không hề cho vợ hay. Theo con đường mòn vào rừng, chàng đi mãi, đi mãi, và sau cùng đến con suối xanh biếc đang chảy cuồn cuộn dưới ánh trăng nhưng không thể lội qua được. Tân đành ngồi bên bờ suối, tựa mình vào một tảng đá vôi. Chàng có ngờ đâu chính tảng đá là em mình! Sương vẫn xuống đều, sương lạnh rơi lã chã từ cành lá xuống. Chàng rầu rĩ khóc than hồi lâu, ngất đi và chết cứng, biến thành một cây không cành, mọc thẳng bên tảng đá.

Tan and his wife went home, did not see Lang. After the long absence of his brother, Tan became worried. Later he quietly sought his younger brother but did not tell his wife. On the way to the forest, he kept going and finally reached to the spring flowing under the moonlight. He was unable to wade across. He sat on the edge of the stream, leaning against the limestone. He did not think the rock was his brother! Dew was still down.  All the branches and leaves were permanently shrouded in mist. He cried for a long time, fainted and died, and then transformed into a tree without branches, grows next to the rock.

 

Ở nhà, vợ không thấy chồng đâu, vội đi tìm và cũng theo con đường mòn đi vào rừng thẳm. Nàng đi mãi, bước thấp bước cao, rồi cuối cùng gặp con suối nước sâu và xanh biếc. Nàng không còn đi được nữa. Nàng ngồi tựa vào gốc cây không cành mọc bên tảng đá, vật mình than khóc. Nàng có ngờ đâu nàng đã ngồi tựa vào chồng mình và sát đó là em chồng. Nàng than khóc, nhưng tiếng suối to hơn cả tiếng than khóc của nàng. Trời dần về sáng, sương xuống càng nhiều, mù mịt cả núi rừng, nàng vật vã khóc than. Chưa đầy nửa đêm mà nàng đã mình gầy xác ve, thân mình dài lêu nghêu, biến thành một cây dây leo quấn chặt lấy cây cau.

At home, the wife did not see her husband, hurried to seek and also followed the path into the forest. She went on, and then finally met the deep and blue string. She could walk anymore. She leaned against the root of the tree growing next to the limestone, mourning. She did not know the tree which she was leaning on was her husband and the limestone was her husband’ younger brother. She cried, but the sound of the stream was louder than her cry. It's almost morning, the dew covered everywhere in the forest. She was still crying. She died and turned into a climbing plant climbing to the areca tree.

 

Một hôm, vua Hùng đi qua làng này, nhân dân nơi đây đem chuyện ba người kể lại cho vua nghe. Vua bảo thử lấy lá cây leo và lấy quả ở cái cây không cành nghiền với nhau xem sao, thì thấy mùi vị cay cay. Khi nhai thử. Họ bèn nhổ  nước đó vào tảng đá thì thấy bãi nước biến dần ra sắc đỏ. Nhân dân gọi cái cây mọc thẳng kia là cây cau, cây dây leo kia là cây trầu, lại lấy tảng đá ở bên đem về nung cho xốp để ăn với trầu cau.

One day, King Hung went through this village, the people here told the story to the king. The king asked to take the vine leaves and the fruit in the tree without branches to crush together. It has spicy taste when chewing. Then they spit the water on the stone, the water is gradually turned red. People call the tree is the areca tree, the vine is the betel tree, then heat the rock to eat together with betel and areca nut.

 

Sự tích trầu cau chính là biểu tượng của tình yêu và hôn nhân. Câu chuyên này cũng giải thích việc sử dụng lá trầu củng với vôi và hạt cau để biểu thị tình yêu trong hôn nhân. Cho đến tận ngày nay, lá trầu và hạt cau vẫn trở thành những thứ không thể thiếu trong các buổi lễ và đám cưới của người  Việt Nam.

The story of the betel leaf and areca nut is symbolic of love and marriage. It also explains the use of betel leaves with lime and areca nut to show love in marriage. Until now, betel leaves and areca nut still become the indispensable things at Vietnamese engagements and weddings.

 

 

nhận xét: