Phong tục tang lễ Việt Nam

vietanhsongngu.com - Vietnamese Funeral Customs

Phong tục tang lễ Việt Nam

Phong tục tang lễ Việt Nam

Vietnamese Funeral Customs

 

"Chết là hết" là một câu tục ngữ quen thuộc của người Việt Nam. Câu nói này cũng ngụ ý rằng nghi lễ tang lễ phải được tổ chức long trọng.

“The sense of the dead is that of the final” is a common Vietnamese proverb. This proverb also implies that funeral ceremonies must be solemnly organized.

 

Trước đây, tang lễ mở đầu bằng việc tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo quan cho người quá cố, một cái đũa được đặt giữa các răng cùng với một nắm gạo và ba đồng xu được đặt trong miệng.

Formerly, funerals went as follow the dead person that was washed and dressed, a chopstick was laid between the teeth with a pinch of rice and three coins drooped in the mouth.

Người chết được đặt trên một tấm thảm trải trên mặt đất, được bao phủ bằng vải trắng và đưa vào một quan tài. Sau đó, lễ tang sẽ chính thức được tổ chức.

The dead person was laid on a grass mat spread on the ground, enveloped with white cloth and then put into a coffin. Later, the funeral ceremony would be officially performed.

Theo truyền thống chiếc quan tài được chôn và che đậy, nhưng sau ba ngày tang lễ, gia đình lại viếng thăm ngôi mộ và mở ra mộ để thờ cúng. Cuối cùng, sau 49 ngày, gia đình ngừng cúng cơm trên bàn thờ cho người quá cố. Sau 100 ngày, gia đình tổ chức lễ "tot khoc", hoặc ngưng than khóc.

The coffin was traditionally buried and covered, but after three days of mourning, the family would visit the tomb again and open the grave for worship. Finally, after 49 days, the family would stop bringing rice for the dead to the altar. After 100 days, the family would celebrate “tot khoc”, or the end of the tears.

Sau một năm sẽ có một buổi giỗ đầu của người quá cố đó và sau hai năm đó sẽ là lễ hết tang (đoạn tang).

A year later, there would be a ceremony for the first anniversary of the relative’s death and after two years in the end of mourning festival.

 

Ngày nay, các buổi lễ sáng theo các nghi lễ mới đã được giản hoá. Bao gồm cả việc khâm liệm và làm lễ động quan, diễu hành tang lễ, chôn quan tài (mở cửa mả), và thăm viếng mộ. Các thành viên trong gia đình và họ hàng của người quá cố sẽ đeo một chiếc khăn quấn trắng hoặc một băng tang màu đen.

Nowadays, morning ceremonies follow new rituals which are simplified; including covering and putting the dead body into the coffin, the funeral procession, the burial of the coffin into the grave, and the visits to the tomb. The death’s family members and relatives in white sackcloth wrap a white turban or a black mourning band around their head.

Cách thức tổ chức tang lễ ở Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi phong tục tang lễ của người Trung Quốc với nhiều nghi thức và hoạt động khác nhau.

With various rites and activities; in general, the way a funeral organized in Vietnam is strongly influenced by Chinese funeral custom.

Hầu hết các tang lễ ở Việt Nam bao gồm ba giai đoạn.

Most traditional funerals in Vietnam consist of three stages.

Giai đoạn đầu được gọi là "Nhập Quan" (Động quan). Ở giai đoạn này, người chết sẽ được tắm gội sạch sẽ và được đặt vào trong quan tài. Xác chết được sạch sẽ bằng rượu hoặc nước sau khi cởi hết quần áo cũ và sau đó người chết sẽ được mặc vào quần áo quan. Quần áo được làm từ vải trắng, không chỉ người quá cố mà còn cả vợ chồng, con trai và con gái và những người con trai lớn đều phải mặc loại trang phục tang lễ này.

The first stage is called “Nhập Quan” (Entering the Coffin). In this stage, the dead body is cleaned and placed it inside the coffin. The dead person is cleaned with wine or water after removed from the old clothes and then worn in the death clothes. The clothes are made from white fabric, and not only the dead person but also the dead’s husband or wife, the son and daughter and the grand sons have to wear this funeral clothes.

Sau cùng, xác chết được đặt trong cỗ quan tài và thân nhân bắt đầu nghi lễ dưới sự lãnh đạo của một thầy tu, một vị cha cố hay một pháp sư. Toàn thể gia đình và họ hàng sau đó sẽ đi chậm xung quanh quan tài, xếp hàng, tỏ lòng thành kính và nhìn mặt người quá cố lần cuối. Ngoài ra, còn có một bát cơm và một quả trứng được đặt trên đầu quan tài nếu gia đình họ là tín đồ Phật giáo hay không tôn giáo, và một tấm thẻ tên người Kitô hữu đã chết nếu họ là người Cơ Đốc giáo.

Afterwards, the corpse is placed inside the coffin and the relatives begin the rite under the leadership of a monk, a priest or a shaman. The family and relatives will then go slowly around the coffin, in line, to pay respect and to see their deceased family member for the last time. Moreover, there is a bowl of rice and an egg place on top of the coffin if the family is Buddhist or non-religion, and a card of the death’s Christian name if he or she is Christian.

 

Giai đoạn thứ hai của tang lễ là khi khách - thường là bạn bè và người thân của người quá cố - đến để chia sẻ buồn với gia đình.

In the second stage, this is the moments when the guests including the friends and further relatives of the deceased – come to share the sorrow with the family.

Quan tài được đặt ở nhà hoặc tại các nhà tang lễ tùy theo mong muốn của gia đình người chết hay giáo luật mà họ đang theo.

The coffin is placed at home or at the funeral houses or the church based on the desire of the dead’s family or their religious law.

Những người thân, hàng xóm láng giềng, bạn bè hay đồng nghiệp của người chết có thể đến nơi đó, cầu nguyện cho vong linh người chết được siêu thoát, đi vòng quan tài để nhìn thấy cái chết và an ủi người thân của người đã khuất.

Distant relatives, neighborhoods, friends or colleagues of the death can come to the place, pray for the salvation of the death’s soul, go around the coffin to see the death again and console the death’s family.

Giai đoạn này có thể kéo dài từ ​​vài giờ hoặc cả ngày, tùy thuộc vào số khách viếng thăm.

Depending on the number of the visitors, this stage may last from a few hours or a day.

Những khách thường  thăm viếng đám tang với một phong bì chứa tiền. Họ mặc quần áo màu đen và mang hoa huệ hoặc hoa cúc trắng, các loại hoa dành tiêng cho thờ cúng.

Visitors usually carry an envelope of money at the funeral. They wear dark color clothes and also bring white tuberose flowers or white daisy flowers, the special flowers for worship.

Khi giai đoạn viếng tang lễ  kết thúc, đại diện của gia đình sẽ có một bài phát biểu ngắn để cảm ơn tất cả các khách viếng và mời họ đi cùng với gia đình đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng. Quan tài của cái chết được đưa đến một chiếc xe đặc biệt dành cho tang lễ và được đưa đi chôn cất, theo sau là các thành viên trong gia đình và một số khách viếng.

When the funeral visiting stage ends, the representative of the family will have a short speech to thank all the visitors and invite them to go with the family to take the death to the cemetery. The coffin of the dead person is moved to a special funeral car and taken to the interring place, followed by the family members and some of the visitors.

Ở một số khu vực nông thôn của Việt Nam, đặc biệt là với gia đình nông dân, quan tài được đặt ở giữa ruộng lúa và người con trai cả của người chết phải bước đi lùi lại, hoặc thậm chí lăn lộn trên mặt đất lầy lội, để bày tỏ sự hối tiếc về cái chết của cha mẹ.

In some rural parts of Vietnam, especially with peasants’ families, the coffin is placed in the middle of the rice field and the dead’s eldest son has to walk backward, or even rolling on the muddy ground, to show his regret of his parent’s death.

 

Có hai hình thức mai táng ở Việt Nam: chôn và thiêu. Thời gian tang lễ sau đám tang khác nhau dựa trên vị thế của người quá cố trong gia đình, nhưng chủ yếu là từ 3 tháng đến 3 năm.

Burying and burning are two mains type of interring in Vietnam. The mourning time after the funeral is different based on the position of the dead person in the family, but mostly from 3 months to 3 years.

Trong thời gian để tang, các thành viên trong gia đình phải đeo một miếng vải màu đen nhỏ trên cánh tay hoặc ngực.

During the mourning time, the family members have to wear a small black piece of cloth on the arm or chest.

nhận xét: