Hủ Tiếu Nam Vang

vietanhsongngu.com - Phnom Penh Noodle Soup

Hủ Tiếu Nam Vang

Hủ Tiếu Nam Vang

Phnom Penh Noodle Soup

 

Đây là một trong những loại món nước phổ biến ở miền Nam Việt Nam, đặc biệt là ở các khu vực có một số lượng lớn người Khmer. Hủ Tiếu Nam Vang có nguồn gốc ở Campuchia nhưng được sáng tạo bởi những người nhập cư Trung Quốc. Món nước này trông giống như Phở, nhưng khi bạn nếm thử, bạn sẽ khám phá ra một vài sự khác biệt giữa Phở và món hủ tiếu người Campuchia này.

This is one of the popular soups in the south of Vietnam, especially in areas there is a large number of Khmer population. The Phnom Penh noodle soup originated in Cambodia but was created by Chinese immigrants.  The soup looks like Phở, but when you taste it you will discover a few differences between Phở and the Cambodian noodle soup.

 

Nguồn gốc của Hủ Tiếu Nam Vang

The origin of Phnom Penh Noodle Soup

 

Món hủ tiếu Campuchia này có tên từ Phnom Penh, thành phố lớn nhất và cũng là thủ đô của Campuchia. Phnom Penh nằm ở phía Nam của đất nước nơi có một số người Khmer (Campuchia). Văn hoá ẩm thực của vùng này là sự kết hợp của thực phẩm Thái, thực phẩm Trung Quốc, và các món mì Phnom Penh. Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu, món súp phở Phnom Penh có nguồn gốc từ tiếng Campuchia-Trung Quốc.

The Cambodian soup got its name from Phnom Penh, the largest and also the capital city of Cambodia.  Phnom Penh is located in the South of the country where there are a number of Khmer (Cambodian).  The food culture of this zone is the combination of Thai food, Chinese foods, and Phnom Penh noodle soups. However, according to many documents, Phnom Penh noodle soup was derived from Cambodian-Chinese.

 

Khi bạn thưởng thức một bát Hủ Tiếu Nam Vang, bạn sẽ thấy các thành phần tương tự như khi bạn sẽ thưởng thức món Phở bao gồm mì trắng, thịt, một vài cọng giá, một ít rau cắt mùi xắt nhỏ, và một lát chanh.

When you have a bowl of Phnom Penh noodle soup, you will see ingredients like you would enjoy Phở including white noodles, meats, some bean sprouts, a little chopped cilantro, and a slice of lemon.

 

Tuy nhiên, món ăn có một số khác biệt. Hủ Tiếu Nam Vang có thịt heo, tôm, gan heo, tim heo, hai ba trái trứng cút và một ít tỏi rang và một ít hẹ xắt nhỏ bên trên. Nước súp của người Campuchia không phải là sự kết hợp của xương heo, quế và hồi, mà là sự kết hợp của xương heo, củ cải muối phơi khô và tôm khô.

However, the dish has some differences. Phnom Penh noodle soup has ground pork, shrimps, pork liver, pork heart, two- three quail's egg and some roasted garlic and a little chopped Chinese chives leaves above. The broth of the Cambodian noodle soup is not the combination of pork bones, cinnamon, and anise but is the combination of pork bone, dried pickled radish, and dried shrimp.

 

Ngoài ra còn có một món rau diếp, hẹ, cần tây, và cải cúc được phục vụ với món hủ tiếu Campuchia này. Mọi người thường thưởng thức món hủ tiếu này với nước tương đậu nành, tương ớt đỏ, và một vài lát ớt đỏ tươi.

There is also a dish of lettuce, Chinese chives,  celery, and Chrysanthemum coronarium served with the Cambodian soup. People usually have the soup with the soya bean sauce, red chili pepper sauce, and some slices of red fresh chili.

 

Khi món ăn này đến Việt Nam, nó được gọi là Hủ Tiếu Nam Vang. Nam Vang ở đây thật sự là tên tiếng Việt của thủ đô Phnom Penh.

When the soup came to Vietnam, it is called Hủ Tiếu Nam Vang. Nam Vang here is actually the Vietnamese name for Phnom Penh capital.

 

Cùng với sự phổ biến của nó, Hủ Tiếu Nam Vang đã có tên khác nhau; ví dụ: Hủ tiếu Mỹ Tho, Hủ tiếu hoành thánh Trung Quốc, Hủ tiếu Sa Đéc, vv

Along with its popularity, Phnom Penh noodle soup has got various names; for example, My Tho noodle soup, Chinese wonton and noodle soup, Sa Dec Chinese noodle, etc.

 

Source: dothuy.net

 

 

nhận xét: