Mực nước biển có thể dâng thêm tới hơn 2m vào năm 2100

vietanhsongngu.com - Mực nước biển có thể dâng thêm tới hơn 2m vào năm 2100 và có thể nhấn chìm những thành phố lớn như New York hay Thượng Hải, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng tới 5 độ C. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học vừa được công bố ngày 20/5 trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ.

Mực nước biển có thể dâng thêm tới hơn 2m vào năm 2100

Mực nước biển có thể dâng thêm tới hơn 2m vào năm 2100

An exceeding 2m rise in sea level is plausible by 2100

 

Mực nước biển có thể dâng thêm tới hơn 2m vào năm 2100 và có thể nhấn chìm những thành phố lớn như New York hay Thượng Hải, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng tới 5 độ C.

Sea level could additionally rise 2 meters by 2100 and might plunge big cities like New York or Shanghai if global temperature 5 Celcius degree.

 

Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học vừa được công bố ngày 20/5 trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ.

This is the latest research result of the scientists recently published in the Proceedings of the US National Academy of Science on 20th May.

 

Kênh truyền hình Fox News cho rằng nếu khả năng mực nước biển dâng hơn 2m như các nhà khoa học mới công bố là có thể xảy ra thì mức độ hủy diệt sẽ rất khủng khiếp. Nhiệt độ tăng 5 độ C sẽ làm giảm đáng kể mức độ đóng băng ở Greenland cũng như ở Nam Cực.

Fox News said that were sea levels to rise more than 2m as scientists announced the possible occurrence, the devastation could be catastrophic. That the temperature increases by 5 degrees Celcius will engender significant declines in ice levels in Greenland as well as Antarctica.

 

Kết quả nghiên cứu mới cho thấy mực nước biển hiện nay mỗi năm đã dâng cao thêm 3mm. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra với nhiệt độ toàn cầu nóng lên 5 độ C thì khoảng 1,79 triệu km2 đất đai, lớn gấp hơn ba lần bang California, sẽ bị nhấn chìm dưới biển và 187 triệu người, khoảng 2,5% dân số thế giới sẽ có nguy cơ biến mất cùng với chỗ ở.

The recent research results find out that the current sea level rises 3mm annually. If the worst-case scenario happened with the global warming of 5 degrees Celcius, about 1.79 km2 of land, which triples that of California, would be submerged and 187 million people roughly accounting for 2.5% of the world population would potentially vanish alongside with accommodations.

 

Source: https://www.vietnamplus.vn/muc-nuoc-bien-co-the-dang-them-toi-hon-2m-vao-nam-2100/570558.vnp

nhận xét: