HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcMiền Bắc Việt Nam sẽ đối mặt với đợt nắng nóng ở dài nhất trong 27 năm qua