AI có nên được sử dụng để bắt kẻ cắp giả làm khách mua hàng?

vietanhsongngu.com -

AI có nên được sử dụng để bắt kẻ cắp giả làm khách mua hàng?

AI có nên được sử dụng để bắt kẻ cắp giả làm khách mua hàng?

Should AI be used to catch shoplifters?

 

Phần mềm trí tuệ nhân tạo mới đang được sử dụng ở Nhật Bản để theo dõi ngôn ngữ cơ thể của người mua hàng và tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy họ đang có kế hoạch ăn trộm đồ.

New artificial intelligence software is being used in Japan to monitor the body language of shoppers and look for signs that they are planning to shoplift.

 

Phần mềm, được tạo ra bởi một công ty khởi nghiệp ở Tokyo có tên Vaak, khác với các sản phẩm tương tự hoạt động bằng cách ghép khuôn mặt với hồ sơ tội phạm. Thay vào đó, VaakEye sử dụng hành vi để dự đoán hành động tội phạm.
The software, which is made by a Tokyo startup called Vaak, differs from similar products that work by matching faces to criminal records. Instead, VaakEye uses behavior to predict criminal action.


Người sáng lập công ty Ryo Tanaka cho biết nhóm của ông đã cung cấp cho thuật toán dữ liệu giám sát  tương ứng 100.000 giờ để đào tạo nó để giám sát mọi thứ, từ biểu cảm trên khuôn mặt của người mua hàng đến chuyển động và quần áo của họ. Kể từ khi VaakEye ra mắt vào tháng trước, nó đã được tung ra tại 50 cửa hàng trên khắp Nhật Bản.
Company founder Ryo Tanaka said his team fed the algorithm 100,000 hours worth of surveillance data to train it to monitor everything from the facial expressions of shoppers to their movements and clothing. Since VaakEye launched last month, it has been rolled out in 50 stores across Japan.


Vaak tuyên bố rằng thất thoát do mất cắp tại cửa hàng giảm 77% trong thời gian thử nghiệm tại các cửa hàng tiện lợi địa phương. Điều đó có thể giúp giảm chi phí bán lẻ toàn cầu cho nạn mất cắp tại cửa hàng, đạt 34 tỷ đô la trong năm 2017 theo Chỉ số thu hẹp toàn cầu

Vaak claims that shoplifting losses dropped by 77% during a test period in local convenience stores. That could help reduce global retail costs from shoplifting, which hit $34 billion in 2017 according to the Global Shrink Index.

 

Sử dụng AI để bắt kẻ trộm làm dấy nhiều câu hỏi về vấn đề đạo đức.

Using AI to catch thieves raises all kinds of ethical questions.

 

"Mặc dù ưu tiên để ngăn chặn hành vi trộm cắp, nhưng việc ngăn chặn ai đó vào cửa hàng dựa trên phần mềm này có hợp pháp hay thậm chí là hợp với luân lý?" Nhà phân tích bán lẻ Euromonitor Michelle Grant cho biết.

"While the incentive is to prevent theft, is it legal or even moral to prevent someone from entering a store based on this software?" said Euromonitor retail analyst Michelle Grant.

 

Điều này không nên phụ thuộc vào nhà phát triển phần mềm, Tanaka nói. "Những gì chúng tôi cung cấp là thông tin của hình ảnh đáng ngờ, bị phát hiện. Chúng tôi không quyết định ai là tội phạm, cửa hàng quyết định ai là tội phạm", ông nói.

This should not be up to the software developer, says Tanaka. "What we provide is the information of the suspicious, detected image. We don't decide who is criminal, the shop decides who's criminal," he said.

 

 

Source: https://edition.cnn.com/2019/04/18/business/ai-vaak-shoplifting/index.html

nhận xét: