HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcHết hôn mê kéo dài, bệnh nhân Covid-19 người Anh bắt đầu tập vật lý trị liệu