Đa số người dân Australia sẽ phải sử dụng nước tái chế

vietanhsongngu.com - Bùng nổ dân số có thể khiến phần lớn dân số Australia phải phụ thuộc nước sinh hoạt từ nguồn nước thải tái chế. Chuyên gia Adam Lovell, Giám đốc điều hành Hiệp hội cung cấp nước của Australia, cho biết một lượng cư dân tương đương thủ đô Canberra phải phụ thuộc vào nguồn nước tái chế trong thập kỷ tới.

Đa số người dân Australia sẽ phải sử dụng nước tái chế

Đa số người dân Australia sẽ phải sử dụng nước tái chế

The majority of Australians will have to use recycled water

 

Bùng nổ dân số có thể khiến phần lớn dân số Australia phải phụ thuộc nước sinh hoạt từ nguồn nước thải tái chế. Chuyên gia Adam Lovell, Giám đốc điều hành Hiệp hội cung cấp nước của Australia, cho biết một lượng cư dân tương đương thủ đô Canberra phải phụ thuộc vào nguồn nước tái chế trong thập kỷ tới.

The overpopulation can make most of Australia's population have to reply on drinking recycled wastewater. Water Services Association of Australia executive director, Adam Lovell said that it was in the next decade that the number of citizens which was equal to Canberra's would have to depend on recycled water.

 

Theo các dự báo vừa được công bố, với tỷ lệ phát triển như hiện nay, dân số Australia sẽ vượt ngưỡng 40 triệu người trong vòng 40 năm tới, trong đó Melbourne sẽ vượt Sydney, trở thành thành phố lớn nhất của Australia.

According to reports which have been announced recently, with the rate of development as the present, Australia's population will exceed 40 million people within next 40 years, among them, Melbourne will become the largest city in Australia, taking away the position which Sydney used to be.

Ông Adam Lovell nói: "Đối với Australia, để phát triển thực sự và để có các thành phố cạnh tranh và đáng sống, chúng ta phải sử dụng nước tái chế như một nguồn cung cấp trong tương lai.”

Mr. Adam Lovell said: "For Australia to really grow and to have competitive cities and livable cities, we have to embrace potable reuse as one of our supplies going forward."

 

Theo chuyên gia này, các thành phố nhỏ hơn nằm sâu trong vùng lãnh thổ, nơi các phương pháp khử muối không được áp dụng, giải pháp nguồn nước tái chế thậm chí có thể đến sớm hơn.

According to this expert, it is in smaller cities which are located in inland territories that methods of desalination aren't applied, which result in sooner arrival of the solution of recycled water.

 

Đập Warragamba, nơi cung cấp nước cho thành phố Syney, hiện có khả năng dự trữ lượng nước cho thành phố này trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, khi dân số tăng gấp đôi trong 50 năm tới, lượng nước chứa trong đập chỉ đủ cung cấp trong vòng 2 năm.

The Warragamba dam, which supplies water to Sydney, is capable of reserving water for this city in 4 years. However, if the population increases twice in the next 50 years, the amount of water in the dam will only be enough to supply within 2 years.

 

Source: https://www.vietnamplus.vn/chuyen-gia-da-so-nguoi-dan-australia-se-phai-su-dung-nuoc-tai-che/493052.vnp

nhận xét: