Việc kiện tụng đối với Bitcoin và tiền điện tử

vietanhsongngu.com - Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang thu hút nhiều sự chú ý hơn trong những ngày qua. Bên cạnh những lợi thế mà tiền điện tử có được như mang tính ẩn danh và giao dịch quốc tế dễ dàng, thì mọi người bị lôi cuốn bởi thực tế rằng nó có thể trở thành một khoản đầu tư tốt. Tuy nhiên cũng có nhiều cạm bẫy đang giăng ra đối với các nhà đầu tư loại hình tiền tệ này, mời các bạn đón đọc bài dưới đây để tìm hiểu về tiền điện tử cũng như tránh những rủi ro phần nào khi đầu tư vào hình thức tiền tệ này:

Việc kiện tụng đối với Bitcoin và tiền điện tử

Việc kiện tụng đối với Bitcoin và tiền điện tử

 Bitcoin and Cryptocurrency Litigation

 

 

Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang thu hút nhiều sự chú ý hơn trong những ngày qua. Bên cạnh những lợi thế mà tiền điện tử có được như mang tính ẩn danh và giao dịch quốc tế dễ dàng, thì mọi người bị lôi cuốn bởi thực tế rằng nó có thể trở thành một khoản đầu tư tốt.

Bitcoin and other cryptocurrencies are gaining more attention as days pass. Aside from the advantages that cryptocurrencies have like anonymity and easy international transactions, people are enticed by the fact that it can become a good investment.

 

Ngoài việc giao dịch bitcoin thay cho tiền mặt, bạn cũng có thể sử dụng bitcoin để mua thẻ quà tặng, đặt chuyến bay và khách sạn, mua đồ nội thất hoặc thậm chí mua bất động sản. Việc mua bitcoin không bị đánh thuế tại thời điểm này vì không có cách nào để các bên thứ ba xác định, theo dõi hoặc chặn các giao dịch sử dụng bitcoin. Phí giao dịch thấp hơn đáng kể so với các giao dịch hoặc dịch vụ thẻ tín dụng như Paypal.

Apart from trading bitcoins for cash, you can also use bitcoins to buy gift cards, book flights, and hotels, buy furniture, or even buy real estate properties. Bitcoin purchases are not taxed at the moment since there is no way for third parties to identify, track, or intercept transactions that use bitcoins. Transaction fees are considerably lower as well compared to credit card transactions or services like Paypal.

 

Mặc dù có nhiều lợi thế trong việc sử dụng bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác, giống như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, nhưng bạn nên luôn cẩn thận với các giao dịch của mình.

Although there are many advantages in using bitcoin or other cryptocurrencies, just like any other investments, you should always be careful with your transactions.

 

Vì tiền điện tử không được quy định, nên nhiều kẻ vô đạo đức đã lợi dụng điều này và các sự cố về tiền điện tử lừa đảo và các hình thức lừa đảo khác có liên quan đến tiền điện tử đã xảy ra. Prodeum là một ví dụ cho điều này, một công ty khởi nghiệp tiền điện tử đã lừa đảo các nhà đầu tư của mình chỉ trong một ngày cuối tuần.

Since cryptocurrency is not regulated, many unscrupulous people have taken advantage of this and incidents of fraudulent cryptocurrencies, and other types of scam related to cryptocurrency have happened. One example of this is Prodeum, a cryptocurrency start-up that scammed its investors in just one weekend.

 

Bởi những chiêu trò gian lận này mà các công ty luật hiện đã tham gia giúp đỡ những nạn nhân. Vụ kiện về tiền điện tử giờ đây đã trở thành một điều gì đó mà đến nỗi một số luật sư đã nắm bắt nó rõ ràng.

Because of these scams, law firms have now been involved in helping the victims. Cryptocurrency litigation has now become something that some lawyers specialize in.

 

Có rất nhiều yếu tố cần xem xét khi xảy ra kiện tụng về tiền điện tử. Ngoài việc cung cấp Coin ban đầu lừa đảo (ICO), luật sư có thể tham gia nếu tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền hoặc giấu tài sản; họ cũng có thể tham gia khi có vấn đề với công ty, luật thương mại hoặc các điều luật về sở hữu trí tuệ bị vi phạm có liên quan đến tiền điện tử.

There are a lot of factors to consider when a cryptocurrency dispute arises. Aside from fraudulent Initial Coin Offering (ICO), lawyers could get involved if the cryptocurrency was used to launder money or hide assets; they could also get involved when there is an issue with the company, commercial, or intellectual property laws being violated in relation to cryptocurrency.

 

Dưới đây là một số điều mà bạn có thể làm với tư cách là người dùng tiền điện tử để tránh bị lừa đảo:

Here are some things that you can do as a cryptocurrency user to avoid being scammed:

 

1. Nghiên cứu. - Giống như với bất kỳ khoản đầu tư nào khác mà bạn sẽ thực hiện, nghiên cứu là điều cần thiết. Khi đầu tư vào ICO, hãy đảm bảo đọc và phân tích các Bạch thư của họ để đảm bảo rằng bạn làm việc với những người đáng tin cậy. Dành thời gian để nghiên cứu những người đứng sau ICO, toàn bộ nhóm của họ, thành viên hội đồng quản trị và các nhà đầu tư khác. Nó rất quan trọng để bạn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về công ty trước khi đầu tư để không có những bất ngờ khó chịu.

1. Research. – Just like with any other investments that you will make, research is essential. When investing in an ICO, make sure to read and dissect their white papers to ensure that you’re working with reliable people. Take time to research the people behind the ICO, their whole team, board members, and other investors. It’s vital for you to learn as much as you can about the company before investing so that there will be no unpleasant surprises.

 

2. Hãy cảnh giác. - Tiền điện tử vẫn chủ yếu được mua và bán tại các sàn giao dịch. Bởi vì tiền điện tử là một cái gì đó mới mẻ và sự ồn ào xung quanh tiền điện tử là giá trị của nó, nhiều người bị lừa đảo bởi lời hứa về giá cả không thực tế. Nếu một cuộc trao đổi hứa hẹn giảm giá đáng kinh ngạc hoặc cung cấp có vẻ quá tốt là sự thật, thì có lẽ là như vậy. Một điều khác mà bạn có thể làm để tránh lừa đảo trao đổi bitcoin là kiểm tra URL trao đổi. Nếu một địa chỉ của trang web bắt đầu bằng HTTPS thay vì chỉ HTTP, điều đó có nghĩa là lưu lượng được mã hóa và do đó có nhiều sự bảo vệ hơn.

2. Be vigilant. – Cryptocurrency is still primarily bought and sold at exchanges. Because cryptocurrency is something new and the fuss around it is its value, many people get scammed by the promise of unrealistic prices. If an exchange promises incredible discounts or offers that seem too good to be true, it probably is. Another thing that you can do to avoid bitcoin exchange scams is to check the exchange’s URL. If a website’s address starts with HTTPS instead of just HTTP, that means that the traffic is encrypted and therefore has more protection.

 

3. Chỉ sử dụng các nguồn đáng tin cậy. - Ví phần cứng là một thiết bị vật lý lưu trữ khóa riêng của bạn. Ví phần cứng cung cấp bảo vệ nhiều hơn khỏi hack vì không có cách nào để tin tặc truy cập chúng khi bạn không trực tuyến. Tuy nhiên, tin tặc hiện đã tìm ra cách khắc phục điều đó. Một số tin tặc bán ví phần cứng có cửa sau để chúng truy cập tất cả tiền điện tử của bạn và cách tốt nhất để tránh điều này là chỉ chấp nhận ví phần cứng từ các nguồn đáng tin cậy.

3. Only use trusted sources. – Hardware wallet is a physical device that stores your private keys. Hardware wallets offer more protection from hacking since there is no way for hackers to access them when you’re not online. However, hackers have now found a way around that. Some hackers sell hardware wallets that have a backdoor for them to access all your cryptocurrency and the best way to avoid this is only to accept hardware wallets from trusted sources.

 

Note:

White Papers: Trong lĩnh vực tiền điện tử, White Paper là một bản thảo mô tả chi tiết về dự án ICO (Initial Coin Offering – phát hành token lần đầu)

Source: https://www.hoganinjury.com/bitcoin-and-cryptocurrency-litigation/

This article was originally published at Hoganinjury.com.

nhận xét: