Nuôi con bằng sữa mẹ có thể mang lại lợi ích cho cả các bà mẹ

vietanhsongngu.com - Nhiều bác sĩ cho lời khuyên nên cho con bú sữa mẹ vì sữa mẹ và sự gần gũi với người mẹ sẽ mang lại những lợi ích sức khỏe cho trẻ sơ sinh. Many doctors recommend that babies be breastfed because the milk and closeness to the mother provide health benefits for newborns.

Nuôi con bằng sữa mẹ có thể mang lại lợi ích cho cả các bà mẹ

Nuôi con bằng sữa mẹ có thể mang lại lợi ích cho cả các bà mẹ
Breastfeeding May Benefit Mothers Too


Nhiều bác sĩ cho lời khuyên nên cho con bú sữa mẹ vì sữa mẹ và sự gần gũi với người mẹ sẽ mang lại những lợi ích sức khỏe cho trẻ sơ sinh.

Many doctors recommend that babies be breastfed because the milk and closeness to the mother provide health benefits for newborns.

 

Các chuyên gia cho biết khi cho con bú sữa mẹ, người mẹ sẽ chia sẻ khả năng miễn dịch của mình với đứa trẻ.

Experts say breastfeeding allows a mother to share her immune protection with her baby.

 

Đặc biệt là ở những quốc gia có chất lượng nước kém, việc cho con bú sữa mẹ sẽ bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi những căn bệnh lây nhiễm nguy hiểm. Nuôi con bằng sữa mẹ mang lại lợi ích không chỉ cho trẻ.

In countries with poor water quality especially, breastfeeding protects a newborn from dangerous infections. Breastfeeding might benefit not just the child.

Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu cũng đang tìm hiểu (nghiên cứu) những lợi ích sức khoẻ cho các bà mẹ qua việc cho con bú.

In recent years, researchers have also been studying the health benefits of breastfeeding for the mother.


Một nghiên cứu mới đây cho thấy những bà mẹ mà cho con bú ít có nguy cơ bị bệnh tim hoặc đột qụy  trung bình 10 % khi họ già đi.

A new study found that women who breastfed may have lowered their risk of heart disease or stroke by an average of 10 percent when they became older.

 

Nghiên cứu này có sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Y học Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Oxford.

The study is a collaboration between researchers at the Chinese Academy of Medical Sciences at Peking University and the University of Oxford.

 

Họ đã nghiên cứu dữ liệu với gần 290.000 phụ nữ. Độ tuổi trung bình của những người phụ nữ này là 51.

They studied data on nearly 290,000 women. The average age of these women was 51.

 


Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những phụ nữ cho con bú có ít nguy cơ bị bệnh tim đến 9% và ít bị đột quỵ hơn 8%. Tỷ lệ này được đưa ra khi so với những phụ nữ chưa từng cho con bú.

The researchers found that women who breastfed had a 9 percent lower risk of heart disease and an 8 percent decreased risk of stroke. These percentages are in comparison to women who had never breastfed.

 

Lợi ích của việc cho con bú thậm chí còn nhiều hơn thế đối với những phụ nữ cho con bú trong 2 năm hoặc hơn 2 năm.

The benefit of breastfeeding was even greater for women who nursed their babies for two years or more.

 

Những người mẹ này sẽ giảm 18% nguy cơ mắc bệnh tim và 17% nguy cơ bị đột quỵ so với những phụ nữ không cho con bú.

Their heart disease risk was 18 percent lower and the risk of stroke 17 percent less than for those women who did not breastfeed.

 

Bác sĩ chuyên khoa tim Nieca Goldberg cho biết các lợi ích về tim mạch có thể liên quan đến việc giải phóng hoocmon trong thời kỳ cho con bú. Hoocmon đó là oxytocin.

Cardiologist Nieca Goldberg suggests the cardiovascular benefits may be related to the release of a hormone during breastfeeding. That hormone is oxytocin.

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/health-lifestyle-breafeeding-may-benefit-mothers/3970989.html

nhận xét: