Nắng nóng đang hủy hoại các hệ sinh thái dưới lòng đại dương

vietanhsongngu.com - Các đợt nắng nóng trong không khí có thể tàn phá mùa màng, rừng cây trong khi các đợt nắng nóng tại khu vực biển có thể hủy hoại các hệ sinh thái dưới lòng đại dương.Mời các bạn khám phá kho từ vựng về môi trường qua chủ đề mới này.

Nắng nóng đang hủy hoại các hệ sinh thái dưới lòng đại dương

Nắng nóng đang hủy hoại các hệ sinh thái dưới lòng đại dương

Marine Ecosystems are being ruined by heat waves

 

Các đợt nắng nóng trong không khí có thể tàn phá mùa màng, rừng cây trong khi các đợt nắng nóng tại khu vực biển có thể hủy hoại các hệ sinh thái dưới lòng đại dương.

Crops, forests can be sacrificed on the altar of heat chains; while heat waves in the sea regions can destroy marine ecosystems.

 

Không thể quan sát bằng mắt thường song "sự chết chóc" dưới lòng các đại dương là thực trạng đang diễn ra với cấp độ ngày càng nghiêm trọng do hệ sinh thái biển toàn cầu đang bị hủy hoại bởi các đợt nắng nóng trên bề mặt đại dương.

It is impossible to observe with naked eyes, but "the death" in the oceans is the situation that is happening at the increasingly serious level because the global marine ecosystems are being destroyed by the heat waves in the surface of the oceans.

 

Trong nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác động của các đợt nắng nóng trên bề mặt các đại dương đăng tải trên tạp chí Biến đổi khí hậu tự nhiên số ra ngày 4/3, các nhà nghiên cứu cho biết số ngày nóng ở khu vực biển đã tăng hơn 50% kể từ giữa thế kỷ 20.

In the first study about assessments of the impact on the heat waves on the surfaces of the oceans published in the Nature Climate Change magazine on 4th March, researchers said that the number of hot days in the sea had increased by more than 50% since the middle of the 20th century.

Qua 19 năm theo dõi gần đây, có tới 18 năm, nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất ghi nhận mức cao kỷ lục và đây chính là nguyên nhân gia tăng tần suất xuất hiện của các cơn bão lớn, hạn hán, các đợt nắng nóng và ngập lụt trên toàn thế giới.

Over the last 19 years of observation, the Earth's surface temperature has reached for a high record and this is the reason for the increase in the frequency of major storms, droughts, heat waves, and floods all over the world.

 

Theo trưởng nhóm nghiên cứu, ông Dan Smale, trong khi các đợt nắng nóng trong không khí có thể tàn phá mùa màng, rừng cây và làm giảm số lượng các loài động vật, các đợt nắng nóng tại khu vực biển có thể hủy hoại các hệ sinh thái dưới lòng đại dương.

According to research group leader Dan Smale, while the heat waves in the air can destroy crops and forests and reduce the number of animals, the heat waves in the sea area can destroy marine ecosystems.

 

Source: https://www.msn.com/vi-vn/lifestyle/lifestylenews/n%E1%BA%AFng-n%C3%B3ng-%C4%91ang-h%E1%BB%A7y-ho%E1%BA%A1i-c%C3%A1c-h%E1%BB%87-sinh-th%C3%A1i-d%C6%B0%E1%BB%9Bi-l%C3%B2ng-%C4%91%E1%BA%A1i-d%C6%B0%C6%A1ng/ar-BBUosQV

nhận xét: