Chấn thương tâm lý thời thơ ấu có thể kéo dài nhiều thế hệ?

vietanhsongngu.com - Theo các nhà nghiên cứu, con cái của những phụ huynh từng bị ít nhất 4 biến cố tiêu cực trước 18 tuổi - như bị bỏ bê, lạm dụng và rối loạn chức năng gia đình - dễ gặp các vấn đề về hành vi như hiếu động thái quá hoặc có vấn đề về điều chỉnh cảm xúc. Children of parents who suffered from 4 or more negative events before they were 18, such as neglect, abuse, and household dysfunction, were more likely to suffer from behavioral problems such as being hyperactive or having problems regulating their emotions, according to many researchers.

Chấn thương tâm lý thời thơ ấu có thể kéo dài nhiều thế hệ?

Chấn thương tâm lý thời thơ ấu có thể kéo dài nhiều thế hệ?

Whether the childhood trauma in the previous generations impact on the future ones, or not?

 

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học California ở Los Angeles (Mỹ) thực hiện, đã xem xét những ảnh hưởng khi một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường không ổn định, bị bỏ bê hoặc không có cha mẹ bên cạnh.

It was scientists at the University of California in Los Angeles (USA) who carried out a study together in order to study on effects in the case of that a child grew up in the unstable environment, suffering from neglect or living without parents.

 

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một mẫu gồm các gia đình trong cùng một quốc gia từ cuộc nghiên cứu trước đây hồi năm 2014. Mức độ nghiêm trọng của các vấn đề về hành vi của trẻ được đo lường thông qua một thang đo gọi là "chỉ số vấn đề hành vi".

What the research group used was a pattern of families in the same country from the last study in 2014. The severity of the behavioral problems of children was measured through a scale, which is known as "Behavior Problems Index".

Các nhà nghiên cứu đã phát cho những người chăm sóc chính của các trẻ từ 3-17 tuổi một loạt câu hỏi để đánh giá những vấn đề hiện tại, gồm: lo lắng, trầm cảm, lệ thuộc, hiếu động thái quá và hung hăng.

It was the researchers who handed out the main caregivers of children from 3 to 17 years old a wide range of queries, with an aim to rate their present issues, including anxiety, depressions, dependence, hyperactivity, and aggression as well.

 

Nghiên cứu nhận thấy có mối liên hệ giữa những em có tỉ lệ vấn đề về hành vi cao và những bậc cha mẹ từng trải qua nhiều sự kiện tiêu cực thời thơ ấu.

What researchers found out was the link between children with a high rate of behavioral issues and their parents who used to experience a good deal of negative events in childhood.

 

Theo đó, con cái của những phụ huynh từng bị ít nhất 4 biến cố tiêu cực trước 18 tuổi - như bị bỏ bê, lạm dụng và rối loạn chức năng gia đình - dễ gặp các vấn đề về hành vi như hiếu động thái quá hoặc có vấn đề về điều chỉnh cảm xúc.

Therefore, children of parents who suffered from 4 or more negative events before they were 18, such as neglect, abuse, and household dysfunction, were more likely to suffer from behavioral problems such as being hyperactive or having problems regulating their emotions.

 

Source: https://vtv.vn/suc-khoe/chan-thuong-tam-ly-hoi-nho-co-the-keo-dai-nhieu-the-he-20180712141234992.htm

nhận xét: