HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tức25 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm coronavirus đầu tiên ở Hà Nội cho kết quả âm tính