HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcTrung Quốc báo cáo trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên ở Vũ Hán kể từ ngày 3 tháng 4 trong số 14 trường hợp nhiễm mới