Toán học ngăn trở 1 cuộc hôn nhân

vietanhsongngu.com - Hôn nhân thường là phép tính tổng đơn giản: một cộng một bằng 2 nhưng điều này không đúng với trường hợp của cô dâu Ấn Độ này.

Toán học ngăn trở 1 cuộc hôn nhân

Toán học ngăn trở 1 cuộc hôn nhân

Math stops a marriage

 

Hôn nhân thường là phép tính tổng đơn giản: một cộng một bằng 2 nhưng điều này không đúng với trường hợp của cô dâu Ấn Độ này.

Marriage is usually a simple sum of one plus one equalling two, but it wasn’t the case for this Indian bride.

Người vợ sắp cưới này từ bỏ chủ rể của cô trong ngày cưới sau khi anh ta trượt một bài toán đơn giản tại bàn làm lễ cưới.

The wife-to-be dumped her groom on their wedding day after he failed a simple maths test at the altar.

 

Lovely nghi ngờ về sự giáo dục của vị hôn phu sau khi gặp anh ta lần đầu ở một làng quê thuộc miền Bắc của thành phố Kanpur.

Lovely became suspicious of her potential husband’s education after meeting him for the first time in a village in northern Kanpur City.

Sau khi hỏi anh ta tính tổng của 15 và 6, cô ấy thẳng thừng từ chối cưới Ram Baran khi anh ta đưa ra câu trả lời sai là 17.

After asking him the sum of 15 and 6, she flatly refused to wed Ram Baran, when he replied with an incorrect answer of 17.

 

Gia đình của cô gái tuyên bố rằng ngay từ đầu người cầu hôn đã lừa họ nhưng Lovely nói rằng họ biết có điều gì đó sai lầm khi cô ta gặp anh ấy.

The girl’s family claims they had been misled by the potential suitor from the start, but Lovely said she knew something was amiss when she met him.

“Họ đã cho tôi thấy một bức ảnh của người nào đó nhưng một người khác đã xuất hiện. Chàng trai này vừa không đi học vừa không giải được bài toán đơn giản. Tôi đã từ chối cưới anh ta”.

 “They had showed me someone else’s photo but another person turned up. The boy neither learns nor could he solve a simple maths question. I’ve refused to marry him.”

 

Gia đình của chú rể cố thuyết phục cô ấy thay đổi ý định nhưng người phụ nữ bị coi thường  này đã từ chối. Một người bạn chia sẻ rằng thật khó để cô ấy thay đổi suy nghĩ của mình.

The groom’s family tried to persuade her to return, but the scorned woman was having none of it. A friend said it would be difficult to get her to change her mind.

Source: http://knowledge-outside-the-classroom.blogspot.com/2015/03/math-stops-marriage.html

nhận xét: