Chú ếch biết nói

vietanhsongngu.com - A talking frog

Chú ếch biết nói

Chú ếch biết nói

A talking frog

 

Một người đàn ông lớn tuổi đang chơi một vòng golf. Đột nhiên bóng của mình bị nứt và rớt xuống một cái ao cạn.

An older gentleman was playing a round of golf. Suddenly his ball sliced and landed in a shallow pond.

 

Khi ông đã cố gắng để lấy bóng thì ông phát hiện ra một con ếch, trước sự ngạc nhiên vô cùng của ông ta, chú ếch bắt đầu nói chuyện!

As he was attempting to retrieve the ball he discovered a frog who, to his great surprise, started to speak!

 

"Hôn tôi đi, và tôi sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, và tôi sẽ ở cùng ông trong suốt một tuần!"

"Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a week!"

 

Ông nhặt con ếch và đặt nó trong túi của mình. Khi ông tiếp tục chơi golf, thì ếch lặp đi lặp lại thông điệp của mình.

He picked up the frog and placed it in his pocket. As he continued to play golf, the frog repeated its message.

 

"Hôn tôi đi, và tôi sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, và tôi sẽ ở cùng ông trong suốt một tháng!"

"Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a whole month!"

 

Người đàn ông tiếp tục chơi trò chơi golf của mình và một lần nữa con ếch nói ra.

The man continued to play his golf game and once again the frog spoke out.

 

"Hôn tôi đi, và tôi sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, và tôi sẽ bên ông trọn cả năm!"

"Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a whole year!"

 

Cuối cùng, ông già quay sang con ếch và kêu lên, "Ở tuổi của tôi, thì tôi lại thích thú có một con ếch biết nói chuyện hơn!"

 

Finally, the old man turned to the frog and exclaimed, "At my age, I'd rather have a talking frog!"

 

Sưu tầm

nhận xét: