Con cáo mất đuôi

vietanhsongngu.com - The Fox without a Tail

Con cáo mất đuôi

Con cáo mất đuôi

The Fox without a Tail

 

Câu chuyện xảy ra khi một con Cáo bị mắc đuôi vào trong bẫy, và trong khi cố gắng để thoát ra  khỏi hình ảnh Cáo ta bị đứt mất đuôi.

It happened that a Fox caught its tail in a trap, and in struggling to release himself lost all of it but the stump.

 

Đầu tiên nó cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện trước các bạn cáo. Nhưng cuối cùng nó quyết định dũng cảm đối mặt với sự không may đó, và mời tất cả các con cáo khác đến họp để xem xét đề nghị mà Cáo ta đề ra cho chúng.

At first, he was ashamed to show himself among his fellow foxes. But at last, he determined to put a bolder face upon his misfortune and summoned all the foxes to a general meeting to consider a proposal which he had to place before them.

 

Khi bầy cáo tập trung đông đủ, Cáo mất đuôi đề nghị tất cả bọn nên bỏ đuôi đi. Nó chỉ ra rằng cái đuôi rất bất tiện khi chúng bị kẻ thù hay chó truy đuổi, hoặc là khi chúng muốn ngồi và trò chuyện thân mật với bạn. Nó thấy chẳng có ích lợi gì khi mang của nợ vô dụng đó.

When they had assembled together the Fox proposed that they should all do away with their tails. He pointed out how inconvenient a tail was when they were pursued by their enemies, the dogs; how much it was in the way when they desired to sit down and hold a friendly conversation with one another. He failed to see any advantage in carrying about such a useless encumbrance.

 

” Tốt lắm,” một trong những con cáo già nói; “nhưng ta không nghĩ rằng cậu sẽ khuyên chúng ta từ bỏ cái đuôi mỹ miều tô điểm chính của chúng ta nếu như cậu không bị mất của chính mình.”

“That is all very well,” said one of the older foxes; “but I do not think you would have recommended us to dispense with our chief ornament if you had not happened to lose it yourself.”

 

“Đừng tin tưởng những lời khuyên vụ lợi cho mình.”

“Distrust interested advice”

 

Sưu tầm

nhận xét: