Lừa và La

vietanhsongngu.com - Lừa và La cùng đi đường. Hai con cùng chở hàng bằng nhau. Lừa càu nhàu là La cũng mang bằng nó nhưng nhận phần thức ăn gấp đôi.

Lừa và La

Lừa và La

Donkey and mule

 

Lừa và La cùng đi đường. Hai con cùng chở hàng bằng nhau. Lừa càu nhàu là La cũng mang bằng nó nhưng nhận phần thức ăn gấp đôi.

Donkey and mule were going on the same way. Two animals carried equal goods. The donkey grumbled that the mule carried equal goods as well as him but the mule received twice as much food as he did.

La lẳng lặng không nói gì. Được một quãng, Lừa thấm mệt.

The mule kept quiet and said nothing. Taking a moment, the donkey felt a little tired.

Người chủ hàng lấy bớt một phần hàng trên lưng Lừa chuyển sang cho La. La không phàn nàn gì, tiếp tục đi. Được một quãng đường nữa, Lừa càng đuối sức.

The owner of bonded goods took a sack a part of goods on his back and moved it into the mule’s back. The mule did not complain anything and kept going. Taking more a moment, the donkey became more and more tired.

Chủ hàng lại lấy thêm hàng chuyển sang cho La. Trên lưng Lừa hầu như chẳng còn hàng hoá gì nữa, lẽo đẽo đi sau, vừa đi vừa thở hổn hển. Khi ấy, La quay lại bảo Lừa:

The owner kept taking a sack a part of goods and moved it into the mule’s back. On the donkey’s back almost had no any goods, lagged behind the mule, walked and panted. By that time, the mule turned around and told to the donkey:

- Này bạn thân mến, tôi đáng được hưởng gấp đôi phần ăn đấy chứ?

- Hey! My best friend, I deserved to be got part of double foods?

Vì vậy, khi ta xét đoán công việc của mọi người không phải ở lúc bắt đầu, mà là ở khi kết thúc.

So, when we judge people’s work  not at the beginning, but at the end.

nhận xét: