BÍ MẬT CỦA CUỘC HÔN NHÂN HẠNH PHÚC

vietanhsongngu.com - BÍ MẬT CỦA CUỘC HÔN NHÂN HẠNH PHÚC THE SECRET TO A HAPPY MARRIAGE

BÍ MẬT CỦA CUỘC HÔN NHÂN HẠNH PHÚC

BÍ MẬT CỦA CUỘC HÔN NHÂN HẠNH PHÚC

THE SECRET TO A HAPPY MARRIAGE

 

Một cặp vợ chồng đã lập gia đình trong 60 năm và không có bí mật nào ngoại trừ một điều: người phụ nữ giữ trong tủ quần áo một chiếc hộp giày mà bà cấm không cho chồng mở ra.

A husband and wife had been married for 60 years and had no secrets except for one: The woman kept in her closet a shoebox that she forbade her husband from ever opening.

 

Nhưng khi bà nằm trên giường hấp hối - với sự gia hộ của bà - ông chồng đẫ mở hộp và tìm thấy một con búp bê móc và 95.000 đô la tiền mặt.

But when she was on her deathbed—and with her blessing—he opened the box and found a crocheted doll and $95,000 in cash.

 

"Mẹ tôi nói với tôi rằng bí mật của một cuộc hôn nhân hạnh phúc là không bao giờ tranh cãi", bà giải thích. "Thay vào đó, tôi nên giữ im lặng và móc một con búp bê."

“My mother told me that the secret to a happy marriage was to never argue,” she explained. “Instead, I should keep quiet and crochet a doll.”

 

Chồng bà cảm động. Chỉ có một con búp bê nằm trong chiếc hộp - có nghĩa là bà đã tức giận với ông chỉ một lần trong 60 năm. "Nhưng còn khoản tiền này thì sao?" Ông hỏi.

Her husband was touched. Only one doll was in the box—that meant she’d been angry with him only once in 60 years. “But what about all this money?” he asked.

 

"Ồ," bà nói, "đó là số tiền tôi kiếm được từ việc bán búp bê."

“Oh,” she said, “that’s the money I made from selling the dolls.”

 

TÔI PHẢI CHỈ RA CHO CÔ ẤY

I HAVE TO SHOW HER …

 

Có ai đã nghe về căn cứ cực kỳ an ninh, siêu bí mật của không lực (Mỹ) ở Nevada, được biết dưới tên gọi đơn giản “Vùng 51?”

Everybody's heard of the Air Force's ultra-high-security,super-secret base in Nevada, known simply as "Area 51?"

 

Vào một buổi chiều muộn, người không lực ở Vùng 51 rất ngạc nhiên thấy một chiếc Cessna hạ cánh tại căn cứ “bí mật” của họ. Họ lập tức nhốt chiếc máy bay và lôi phi công vào phòng thẩm vấn.

Late one afternoon, the Air Force folks out at Area 51 were very surprised to see a Cessna landing at their "secret" base. They immediately impounded the aircraft and hauled the pilot into an interrogation room.

 

Câu chuyện của viên phi công là anh ta cất cánh từ Vegas, bị lạc và phát hiện ra căn cứ ngay khi anh ta sắp hết nhiên liệu.

The pilot's story was that he took off from Vegas, got lost, and spotted the Base just as he was about to run out of fuel.

 

Không lực bắt đầu một cuộc kiểm tra thông tin cần thiết của FBI về viên phi công và giữ anh ta qua đêm trong suốt cuộc phỏng vấn.

The Air Force started a full FBI background check on the pilot and held him overnight during the investigation.

 

Vào ngày hôm sau, cuối cùng họ tin rằng viên phi công lạc thực sự và không phải là một gián điệp.

By the next day, they were finally convinced that the pilot really was lost and wasn't a spy.

 

Họ cung cấp nhiên liệu cho chiếc máy bay, đưa cho anh ta một chỉ dẫn đáng sợ “anh đã không thấy một căn cứ”, cùng với những lời đe dọa anh ta sẽ ở tù suốt quãng đời còn lại, nói với anh ta Vegas có đường bay như thế, như thế, và tiễn anh ta lên đường.

They gassed up his airplane, gave him a terrifying "you-did-not-see-a-base" briefing, complete with threats of spending the rest of his life in prison, told him Vegas was that-a-way on such-and-such a heading and sent him on his way.

 

Ngày hôm sau, trong sự bất ngờ không thể tin được của không lực, cũng chiếc Cessna đó xuất hiện trở lại. Một lần nữa, quân cảnh bao quanh chiếc máy bay … nhưng lần này có hai người bên trong.

The next day, to the total disbelief of the Air Force, the same Cessna showed up again. Once again, the MP's surrounded the plane...only this time there were two people inside.

 

Cũng viên phi công đó nhảy ra và nói:”Các ông làm gì tôi cũng được, nhưng vợ tôi đang ở trên máy bay và các ông phải nói với cô ấy tối qua tôi ở đâu!”

The same pilot jumped out and said, "Do anything you want to me, but my wife is on the plane and you have to tell her where I was last night!"

nhận xét: