HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM ĐƯỢC

vietanhsongngu.com -

HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM ĐƯỢC

HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM ĐƯỢC

THE NEIGHBORS CAN NOT SEE YOU

 

Đã cưới nhau mười năm nhưng vẫn sống trong một căn hộ, người vợ thường phàn nàn đủ thứ vì cô ta mệt mỏi về việc tiết kiệm tứng xu để mua một “ngôi nhà mơ ước”.

Having been married ten years and still living in an apartment, the wife would often complain about anything, as she was tired of saving every penny to buy a"dream home".

 Cố gắng an ủi vợ, người chồng tìm một căn hộ mới hợp túi tiền của họ. Tuy vậy, sau tuần lễ đầu, người vợ lại bắt đầu phàn nàn.

Trying to placate her, the husband found a new apartment, within their budget. However, after the first week, she began complaining again.

 “Joel,” cô ta nói, “em không thích nơi này tí nào. Không có tấm màn nào trong phòng tắm. Hàng xóm có thể thấy em khi em tắm.”

"Joel," she said, "I don't like this place at all. There are no curtains in the bathroom. The neighbors can see me every time I take a bath."

“Đừng lo,” chồng trả lời. Nếu quả thực hàng xóm thấy em, ắt là họ sẽ mua vài tấm màn che.”

Don't worry." replied her husband. "If the neighbors do see you, they'll buy curtains."

nhận xét: