Một câu trả lời

vietanhsongngu.com - Một hôm, chú Gà Con cứ bám riết lấy anh Gà Trống to tướng mà hỏi.

Một câu trả lời

Một câu trả lời

An answer.

 

Một hôm, chú Gà Con cứ bám riết lấy anh Gà Trống to tướng mà hỏi.

One day, a chick hung on a huge cock to ask  some questions:

- Tại sao mỏ chị Diệc dài và hai chân chị ấy cao kều, còn của em lại nhỏ xíu?

-Why does the Heron have a long beak and tall long legs, but mine are little?

- Lui ra!

- Get away!

- Vì sao Mèo Con có cả một bộ lông đẹp thế mà em thì chỉ có mấy cái lông lơ thơ thế này?

-Why does the kitten have a beautiful coat while I only have a little sparse fuzz?

- Đừng quấy rầy anh nữa!

- Don’t bother me!

- Tại sao anh Dê Con có sừng mà em thì ngay cả một cái sừng xấu nhất cũng chẳng có?

-Why does the little goat have horns that I have no any horn even a worst horn?

- Thôi đi! Lui ra! – Anh Gà Trống tức điên lên.

-Stop! Get away! The cock grew angry.

- Lúc nào cũng lui ra… lui ra! Tại sao người lớn ai cũng trả lời những câu hỏi của trẻ con, còn anh thì lại không? – Gà Con trách móc.

- Always get away…get away! Why do adults answer the children’s questions, and you do not? The Chick blamed.

- Tại vì em không hỏi mà chỉ có ganh tỵ! – Gà Trống trả lời nghiêm khắc.

-Because you do not ask but just jealous! The Cock replied sternly!

nhận xét: