TÊN TRỘM THÔNG MINH

vietanhsongngu.com -

TÊN TRỘM THÔNG MINH

TÊN TRỘM THÔNG MINH

CLEVER THIEF

Devan là một tên trộm thông minh. Anh đã cướp của người giàu và mang cho tất cả những người đau yếu và nghèo khó. Những tên trộm khác ghen tị với anh ta. Họ đã lên kế hoạch để dìm hàng anh. Họ thách thức anh đánh cắp bộ Pajamas của nhà vua.

Devan was a clever thief. He robbed the rich and gave all to the sick and the needy. The other thieves were jealous of him. They planned to get rid of him. They challenged to steal the King’s Pyjamas.

 

Devan chấp nhận thử thách. Sau đó, anh chuẩn bị để thực hiện thách thức mới đó. Anh lập kế hoạch đánh cắp bộ pyjamas của đức Vua. Anh chuẩn bị chu toàn để thực hiện kế hoạch.

Deven accepted the challenge. After that, he prepared to execute the new challenge. He charted out a plan to steal the King's pajamas. He prepared himself mentally to carry out a plan.

 

Anh đi đến Cung điện của Vua. Anh thấy vị vua đang ngủ. Anh ta mở một cái chai kiến đỏ đổ lên trên giường Vua. Vua bị cắn dữ dội. Ngài đã kêu cứu. Những ngườihầu lao vào. Họ giả vờ tìm kiến. Devan tháo bộ đồ ngủ của King và trốn thoát. Những tên trộm khác vô cùng thán phục.

He went to the King’s Palace. He found the King sleeping. He opened a bottle of red ants on the bed. The King was badly bitten. He cried for help. The servants rushed in. They pretended to look for ants. Deven removed the King’s Pyjamas and escaped. Other thieves were dumb founded.

 

Họ chấp nhận Devan là lãnh đạo của họ.

They accepted Deven as their leader. 

nhận xét: