Suy bụng ta ra bụng người

vietanhsongngu.com - Có con quạ tha được xác một con chuột thối về ngồi trên cây rỉa mồi. Diều hâu từ trên cao ngó thấy liền hạ cánh xuống bảo:

Suy bụng ta ra bụng người

Suy bụng ta ra bụng người

A thief knows a thief as a wolf knows a wolf

 

Có con quạ tha được xác một con chuột thối về ngồi trên cây rỉa mồi. Diều hâu từ trên cao ngó thấy liền hạ cánh xuống bảo:

There was a crow bringing a dead body of a rotten rat and standing on the tree to nibble it. A hawk from above  immediately landed and said:

- Này anh quạ ơi, xác con chuột bị ngấm thuốc độc, đừng ăn mà chết đấy anh ạ!

- Hey man, the rat corpse is poisonous, stop eating or you will die

Quạ chẳng nghe mà lại còn la mắng:

The crow did not listen to the hawk’s advice but also scolded:

- Anh muốn chia phần miếng mồi ngon của tôi đấy hử, chẳng đời nào!

- Do you want me to share my tasty prey? No way!

Nói rồi quạ bấu lấy con mồi, quay lưng lại ăn tiếp. Diều hâu thấy ý tốt của mình bị nghi oan liền bỏ đi không thèm nói nữa. Quạ ăn hết miếng mồi, liền bị đứt ruột chết ngay.

Then the crow hitched on to the prey, and turned his back to eat. The hawk recognized his good  intention was doubted wrongly, so he  immediately flew away without saying anymore. After the crow had eaten the prey up, he died at once.

nhận xét: