NIỀM TỰ HÀO SỤP ĐỔ

vietanhsongngu.com - Gorelal là một nhà điêu khắc nổi tiếng. Tác phẩm điêu khắc của ông trông rất thật. Một hôm ông nằm mơ rằng sau mười lăm ngày, quỷ sứ của Thần Chết sẽ đến để đưa anh ta. Gorelal was a famous sculptor. His sculptures looked real ones. One day he saw a dream that after fifteen days, the demon of Death would come to take him.

NIỀM TỰ HÀO SỤP ĐỔ

NIỀM TỰ HÀO SỤP ĐỔ

PRIDE HAS A FALL

 

Gorelal là một nhà điêu khắc nổi tiếng. Tác phẩm điêu khắc của ông trông rất thật. Một hôm ông nằm mơ rằng sau mười lăm ngày, quỷ sứ của Thần Chết sẽ đến để đưa anh ta.

Gorelal was a famous sculptor. His sculptures looked real ones. One day he saw a dream that after fifteen days, the demon of Death would come to take him.

 

Gorelal chuẩn bị chín bức tượng của chính mình và khi vào ngày thứ 15, ông thấy Quỷ sứ của Thần Chết đến, ông đã diễn giữa các bức tượng. Quỷ sứ không thể nhận ra ông ta và đã rất ngạc nhiên khi thấy mười Gorelals thay vì một. Hắn vội vã trở về báo với Thần Chết và kể rõ vấn đề. Thần Chết vô cùng bực tức và lên đường để lấy mạng Gorelal.

Gorelal prepared nine statues of himself and when on the 15th day he heard the Demon of Death coming, he took his place between the statues. The Demon could not recognise him and was astonished to see ten Gorelals instead of one. He rushed back to the God of death and told the matter. The God of death got annoyed and set out to take Gorelal himself.

 

Gorelal cảnh giác và đứng bất động. Thiên Chúa của Cái chết ban đầu bị bối rối. Nhưng suy nghĩ trong giây lát, Ông nói, "Gorelal, những tác phẩm điêu khắc này sẽ hoàn hảo nhưng vì một sai lầm." Gorelal không thể chịu đựng được sự chê bai trong công việc của mình, ông bước ra và hỏi, "Lỗi ở đâu?" Thần Chết túm lấy ông và nói , "ĐÂY".

Gorelal was alert and stood motionless. The God of Death initially got perplexed. But he thought for a moment. He said, “Gorelal, these sculptures would have been perfect but for one mistake." Gorelal was unable to suffer the least blemish in his work. He came out and asked, "Where is the fault?" God of Death caught him and said, “HERE".

 

Các bức tượng không bị lỗi nhưng Gorelal đã bị bắt vì niềm tự hào của chính mình

The statues were faultless but Gorelal was caught because of his pride.

 

CON CÚ GIÀ KHÔN NGOAN

A WISE OLD OWL

 

Có một con cú già sống trong 1 cây sồi. Hàng ngày, nó theo dõi các sự việc xảy ra quanh mình. Hôm qua, nó thấy một cậu nhóc giúp đỡ 1 ông già mang vác hành lý nặng. Hôm nay, nó thấy một cô gái hét vào mặt người mẹ mình. Nó cứ nghe nhiều hơn và nói ít đi.

There was an old owl that lived in an oak. Everyday he saw incidents happening around him. Yesterday he saw a boy helping an old man to carry a heavy basket. Today he saw a girl shouting at her mother. The more he saw the less he spoke.

 

Vì ít nói và nghe nhiều. Hắn nghe loài người nói và kể những câu chuyện. Hắn nghe 1 người phụ nữ nói rằng 1 con voi nhảy qua hàng rào. Hắn cũng nghe người đàn ông nói rằng anh ta chưa bao giờ mắc sai lầm.

As he spoke less, he heard more. He heard people talking and telling stories. He heard a woman saying that an elephant jumped over a fence. He also heard a man saying that he had never made a mistake.

 

Con cú già cứ nhìn rồi nghe những câu chuyện về loài người. Một vài người trở nên tốt hơn, một vài người lại xấu đi. Nhưng con cú già thì mõi ngày một khôn ngoan hơn.

The old owl had seen and heard about what happened to people. Some became better and some became worse. But the old owl had become wiser each and every day.

 

"Bạn nên quan sát, bớt nói đi nhưng lắng nghe nhiều hơn. Điều này sẽ giúp bạn trở thành một con người khôn ngoan."

"You should be observant, talk less but listen more. This will make you a wise person."

nhận xét: