Săn nấm đang được ưa chuộng tại Mỹ

vietanhsongngu.com -

Săn nấm đang được ưa chuộng tại Mỹ

Săn nấm đang được ưa chuộng tại Mỹ

Mushroom Hunting Gains Popularity in US


Một hoạt động ngoài trời từng chỉ dành cho những người cực kì sành ăn hiện đang trở nên ngày càng phổ biến ở nhiều nơi ở Mỹ.

What used to be an outdoor activity for only extreme foodies is now becoming more and more popular in many parts of the United States.


Tôi đang nói về việc tìm hái nấm! Những người săn nấm - hay còn được gọi là người tìm kiếm khắp nơi - dành hàng giờ, thậm chí cả ngày ở các khu rừng để tìm nấm dại.

I am talking about mushroom hunting! Mushroom hunters – also called foragers -- spend hours, even days, in wooded areas searching for wild mushrooms.


 

Dennis Aita sống ở thành phố New York. Ông là người săn nấm từ những năm 1980. Ông bắt đầu có hứng thú với chúng khi khám phá đường mòn Appalachian vào những năm 1970. Khi ông đi trên đường, ông bắt đầu chú ý đến nấm và những thức ăn hoang dã khác. Vì vậy, ông quyết định thử đi tìm hái nấm.

Dennis Aita lives in New York City. He has been a mushroom hunter since the 1980s. He first became interested in them while exploring the Appalachian Trail in the 1970s. As he hiked, he began noticing mushrooms and other wild edibles. So, he decided to try foraging for mushrooms.


Aita cho hay quá trình săn nấm đã làm thay đổi mối quan hệ của ông với môi trường. Khi đi bộ đường dài, ông sẽ đi rất nhanh và không nhìn thấy được nhiều cây cối xung quanh. Tuy nhiên để tìm nấm, bạn phải đi chậm. “Bằng việc tìm nấm, bạn sẽ có xu hướng đi chậm lại một chút. Bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy những chú chim. Và cơ hội nhìn thấy cây cối và bụi cây, cuộc sống của các loài động vật nhỏ và mọi thứ. ”Vì vậy, cần đặc biệt chú ý đến các chi tiết nhỏ trên cây và trên mặt đất.


Aita says mushroom foraging changed his relationship with the environment. When hiking, he says, he would walk quickly and not see much of the plants and trees around him. However, to find mushrooms, you must walk slowly. “Um, by looking for mushrooms, you tend to slow up a little bit. You get a chance to see the birds. You get a chance to see the trees and shrubs, little animal life and everything.” So, it is necessary to pay close attention to the details on trees and on the ground.
Tuy nhiên điều này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

But this presents its own problem.

 

Những người chuyên săn nấm khi đầu cúi xuống, có thể dễ dàng bị lạc trong rừng. Ở Hoa Kỳ có nhiều người đã chết sau khi dành cả đêm không được bảo vệ trong khu rừng lạnh lẽo - bị mất tích trong khi săn hái nấm.

Mushroom foragers, with their heads turned downward, can easily get lost in the woods. In the States, people have died after spending all night unprotected in the cold woods -- lost while hunting mushrooms.

https://learningenglish.voanews.com/a/mushroom-hunting-gains-popularity-in-u-s-/4662025.html

nhận xét: