Cắm trại tốt cho não bộ của bạn

vietanhsongngu.com - "Cắm trại tốt cho não bộ của bạn". Liệu điều này có đúng không? Mời các bạn tìm hiểu điều này qua bài dịch dưới đây:

Cắm trại tốt cho não bộ của bạn

"Cắm trại tốt cho não bộ của bạn". Liệu điều này có đúng không? Mời các bạn tìm hiểu điều này qua bài dịch dưới đây:

Cắm trại tốt cho não bộ của bạn
Camping Is Good for Your Brain


Trung bình, người Mỹ dành khoảng 10 tiếng mỗi ngày trước màn hình máy tính hoặc thiết bị điện tử khác và dành ít hơn 30 phút mỗi ngày ở ngoài trời. Đó là một tuyên bố của David Strayer, một giáo sư tâm lý học tại Đại học Utah. Trong bài phỏng vấn TEDTalk năm 2017của mình, Strayer giải thích rằng tất cả thời gian dành cho công nghệ thông tin đang làm cho bộ não của chúng ta mệt mỏi.
On average, Americans spend about 10 hours a day in front of a computer or other electronic device and less than 30 minutes a day outdoors. That is a claim made by David Strayer, a professor of psychology at the University of Utah. In his 2017 TEDTalk, Strayer explained that all this time spent with technology is making our brains tired.


Sử dụng thiết bị điện tử cho các mục đích như- trả lời email, nghe tin tức, lướt Facebook - đã gây rất nhiều áp lực lên vỏ não trước trán, mặt trước của bộ não.

Using an electronic device – answering emails, listening to the news, looking at Facebook -- puts a lot of pressure on the prefrontal cortex, the front of the brain.

 

Khu vực này, Strayer giải thích, rất quan trọng cho tư duy phê phán, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định. Vì vậy, điều quan trọng là để cho não nghỉ ngơi. Và hòa mình vào thiên nhiên, Strayer tuyên bố, giúp làm mới lại một bộ não mà đã mệt mỏi với quá nhiều công nghệ.

This area, Strayer explains, is important for critical thinking, problem-solving and decision-making. So, it is important to give the brain a rest. And being in nature, Strayer claims, helps refresh a brain that is tired from too much technology.


Đó là khi thời gian ở ngoài trời tuyệt vời và một chuyến đi cắm trại có thể giúp bạn. Bạn bè và gia đình dành thời gian nghỉ ngơi và thoát ly vào thiên nhiên trong vài ngày.

That is when time in the great outdoors and a camping trip can help. Friends and family take time off and escape to nature for several days.

 

Họ đi bộ, leo trèo, khám phá, bơi lội, ngủ, ăn và chơi. Cắm trại có thể chỉ là tất cả những gì một bộ não mết mỏi vì công nghệ cần.

They take walks, climb, explore, swim, sleep, eat and play. Camping may be just what a tech-tired brain needs.

Lấy Carl, ví dụ. Ông sống ở West Virginia và thích cắm trại. Anh nói rằng ngoài trời khiến anh cảm thấy thoải mái. Nó cũng chuẩn bị cho anh ta cho công việc anh ta phải làm.

Take Carl, for example. He lives in West Virginia and enjoys camping. He says that being outdoors makes him feel at ease. It also prepares him for the work he must do.

 

"Cắm trại cho chúng ta cơ hội để liên lạc với thiên nhiên và nó ít bận rộn hơn cuộc sống thường ngày của chúng tôi. Và nó rất thư giãn. Vì vậy, khi bạn trở lại làm việc vào thứ Hai thường bạn đang ở trong trạng thái tốt hơn. "

"Camping gives us a chance to get in touch with nature and it's a little less busy than our regular day-to-day life. And it's very relaxing. So, when you return to work on Monday generally you're in a better state of mind.."

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/camping-is-good-for-your-brain/4491743.html

 

Mọi đóng ghóp cho bài dịch này vui lòng post comment bên dưới! Cám ơn các bạn đã theo dõi website!

nhận xét: