HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcAlibaba giáng cấp ông chủ Tmall Tưởng Phàm, cho biết vụ bê bối cá nhân này đã gây thiệt hại cho danh tiếng của công ty