HomeBlog tiếng AnhThành ngữ (Idioms)“TAKE IT WITH A GRAIN OF SALT” nghĩa là gì?
KHÓA LUYỆN VIẾT TIẾNG ANH
Writing for Beginner - Khóa luyện viết tiếng Anh cho người bắt đầu 75.000 ₫. Đăng ký ngay!