Bắc Triều Tiên có thể sử dụng những chiếc ví ảo nóng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ

vietanhsongngu.com -

Bắc Triều Tiên có thể sử dụng những chiếc ví ảo nóng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ

Bắc Triều Tiên có thể sử dụng những chiếc ví ảo nóng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ

North Korea Can Use Hot Virtual Wallets to Circumvent U.S. Sanctions

By ELIZABETH GAIL

 

Bắc Triều Tiên có thể sử dụng những chiếc ví ảo để mua đô la Mỹ.

Bắc Triều Tiên là một quốc gia đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ trong những năm gần đây, khi mà cộng đồng quốc tế, và đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ đang cố gắng thúc đẩy chương trình nghị sự của mình về các chính sách nhất định.

North Korea can use virtual wallets to acquire U.S. dollars.

North Korea is a country that has been hit hard by U.S. sanctions in recent years, as the international community, and specifically the United States government attempts to push its agenda about certain policies.

 

Điều này đặc biệt liên quan đến vi phạm nhân quyền và chương trình hạt nhân đáng sợ của chế độ Bắc Triều Tiên. Các biện pháp xử phạt đối với chính phủ Bắc Triều Tiên của Hoa Kỳ cấm bất kỳ người nào hoặc công ty nào thực hiện giao dịch với quốc gia này.

These are especially in regard to human rights violations, and the North Korean regime’s intimidating nuclear program. Sanctions imposed on the North Korean government by the United States prohibit any person or company from undertaking trade with the nation.

 

Việc xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang Bắc Triều Tiên cũng như công nghệ cũng bị cấm. Chỉ chọn các tổ chức phi chính phủ mới được phép cung cấp một số dịch vụ hạn chế, gửi tài nguyên và chuyển giao công nghệ nhân đạo cho nhà nước này. Và khi lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực, quốc gia ẩn sĩ này đang hối hả tìm thêm nhiều cách để phá vỡ chúng, và dường như dựa nhiều hơn vào tiền điện tử.

The export of goods and services to North Korea as well as technology is also prohibited. Only select non-governmental organizations are allowed to provide some limited services, send resources and transfer humanitarian technology to the state. And as U.S. sanctions bite, the hermit nation is scurrying to find more ways to circumvent them, and apparently relying more on cryptocurrencies.

 

Theo một cuộc điều tra được tiến hành bởi Lourdes Miranda, một nhà phân tích tội phạm tài chính độc lập, và Ross Delston, một luật sư người Mỹ, chính phủ Bắc Triều Tiên hiện đang có nguồn tài chính tiền điện tử tiên tiến có thể làm suy yếu hiệu quả của các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ.

There have been reports of this happening before and now, according to an investigation carried out by Lourdes Miranda, an independent financial crimes analyst, and Ross Delston, an American attorney, the North Korean government currently has advanced cryptocurrency resources to undermine the effectiveness of U.S. sanctions.

 

Bằng cách sử dụng tiền điện tử, quốc gia này có thể trả tiền cho các hàng hóa bị cấm vận từ bên ngoài, kể cả Hoa Kỳ. Lourdes và Delston (hai chuyên gia về rửa tiền và tình báo quốc tế) tiết lộ điều này thông qua một tuyên bố chung gửi đến The Asian Times.

By using major cryptocurrencies, the nation can pay for embargoed commodities from the outside world, including the United States. Lourdes and Delston revealed this via a joint statement sent to The Asian Times.

 

Theo cặp chuyên gia này, tình hình Bắc Triều Tiên đặc biệt có một không hai bởi vì chính phủ này sẵn sàng cung cấp kinh phí và tham gia vào việc khó khan này trong việc tìm kiếm những biện pháp để luồn lách các sắc lệnh trừng phạt. Hai người  này cũng đã vạch ra một số cách mà qua đó Bình Nhưỡng có thể đạt được điều này thông qua tiền điện tử.

According to the duo, the North Korean situation is particularly unique because the government is willing to provide funding and get its hands dirty in finding ways to get around the sanctions. The two outlined several ways through which Pyongyang can achieve this through cryptocurrencies.

 

Ví dụ, bằng cách tung ra phạm vi riêng của tiền điện tử và blockchain, các “diễn viên”  trong chính phủ này có thao tác trên các hồ sơ sổ kế toán công khai và ngụy trang nguồn gốc của tiền xu, đó là một khía cạnh quan trọng của rửa tiền điện tử. Tích hợp khía cạnh này vào các đề án của mình, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên) có thể sử dụng các ví tiền điện tử riêng của mình để chuyển tiền sang thị trường châu Âu và cuối cùng vào các sàn giao dịch của Hoa Kỳ để mua đô la Mỹ.

By launching its own range of cryptocurrencies and blockchain, for example, government actors can manipulate public ledger records and disguise the origin of coins, which is an important aspect of laundering crypto. Integrating this aspect into its schemes, the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) could use its own crypto hot wallets to transfer funds to the European market and finally into U.S. exchanges to acquire U.S. dollars.

 

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kim Jong Un của Bắc Triều Tiên bắt tay tại Hội nghị thượng đỉnh Bắc Triều Tiên -USA Singapore.

U.S. President Donald Trump and North Korea’s Kim Jong Un shake hands at the DPRK–USA Singapore Summit.

 

Ngoài ra, chế độ nước này có thể bắt đầu bằng cách che dấu nguồn gốc của tiền crypto bằng cách sử dụng nhiều dịch vụ tumbler tiền điện tử. Chúng kết hợp các đồng tiền kỹ thuật số từ khách hàng với tiền tệ từ nhiều nguồn khác nhau. Việc thường xuyên thay đổi các đồng tiền và trộn chúng có thể phá vỡ mô hình tuyến tính của chúng trong khi vẫn duy trì loại tiền tệ kỹ thuật số. Sự phức tạp của việc thực hiện điều này có thể khác nhau đáng kể có liên quan đến hoàn cảnh.

Alternatively, the regime could start by obscuring the origin of crypto coins using multiple cryptocurrency tumbler services. They mix digital coins from clients with currency from a wide range of sources. Frequently shifting the coins and mixing them can break their linear pattern while maintaining the digital currency-type. The complexities of undertaking this can differ significantly in relation to the circumstances.

 

Các cơ quan thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau đó có thể sử dụng các nền tảng của Nga để mở và tài trợ cho các ví tiền ảo. Ví dụ các ví này có thể được sử dụng để gửi tiền xu đến một nền tảng Bungari và từ đó, chuyển giao cho một dịch vụ có trụ sở tại Hy Lạp.

DPRK agents could then utilize Russian platforms to open and fund virtual crypto wallets. The wallets can be used to send coins to a Bulgarian platform and from there, transferred to a service based in Greece, for example.

 

Ở giai đoạn này, những người có thể cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân đủ điều kiện (PII) có thể được thuê để giữ tiền hoặc chuyển chúng tự do trong các mạng lưới thuộc EU. Đồng tiền kỹ thuật số sau đó có thể thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ.

At this stage, people who are able to provide qualifying Personally identifiable information (PII) can be hired to hold the funds or transfer them freely within EU based networks. The digital currency can then enter the United States market.

 

Các bước cuối cùng sẽ liên quan đến việc gửi tiền xu tới các trao đổi tiền điện tử chính cung cấp mật mã cho các dịch vụ tiền fiat. Điều này là do hầu hết các dịch vụ pha trộn không cung cấp dịch vụ này, do các yêu cầu quy định của thị trường tài chính được áp đặt bởi các chính phủ, điều mà hầu hết sẽ không muốn tuân theo.

Final steps would involve sending the coins to major cryptocurrency exchanges offering crypto for fiat services. This is because most mixing services don’t provide this, due to financial market regulatory requirements imposed by governments, which most would not wish to adhere to.

 

Nhận được fiat từ trao đổi tiền tệ lớn sẽ cho phép CHDCND Triều Tiên để giánh được vị thế của mình đối với các loại tiền tệ quốc tế cần thiết. Điều này cho phép quốc gia này tiếp tục tham gia vào thương mại quốc tế. Điều này cũng sẽ mang lại sự nổi trội bị hạn chế cho nền kinh tế yếu ớt của họ.

Acquiring fiat from major currency exchanges would enable the DPRK to get its hands on badly needed international currencies, allowing it to continue participating in international commerce. This would provide limited buoyancy to its flagging economy.

 

Tài trợ tại Crypto cho các dự án bí mật hàng đầu

Funding in Crypto for Top Secret Projects

 

Bắc Triều Tiên, được báo cáo kiếm được 100 triệu đô la tiền tệ fiat mỗi năm chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt. Quốc gia Đông Á này đang được xem xét để tham gia vào nhiều dự án ở các nước như Ấn Độ, Philippines và Malaysia.

North Korea, reportedly earns upwards of $100 million in fiat currency each year converting crypto into cash. The East Asian country has been observed to be taking part in numerous projects in countries such as India, the Philippines, and Malaysia.

 

Như vậy, quốc gia này phải nhận được tiền cho các dự án này bằng một cách nào đó, vì Triều Tiên đã bị khóa khỏi hệ thống chuyển tiền quốc tế SWIFT. Dự đoán tốt nhất cho đến nay là thanh toán bằng tiền điện tử, chủ yếu là do các dự án cũng là bí mật hàng đầu.

As such, it must be getting funds for these projects in some way, since the country has been locked out of the SWIFT international money transfer system. The best guess so far has been payments using cryptocurrencies, mainly because the projects are also top-secret.

 

(Featured Image Credit: The Australian)

Source: https://coincentral.com/north-korea-can-use-hot-virtual-wallets-to-circumvent-u-s-sanctions/

Lourdes và Delston: hai chuyên gia về rửa tiền và tình báo quốc tế

This article is originally posted at Coincentral.com

 

nhận xét: