HomeBlog tiếng AnhThành ngữ (Idioms)“Đừng đứng núi này trông núi nọ” dịch tiếng Anh như thế nào?
KHÓA LUYỆN VIẾT TIẾNG ANH
Writing for Beginner - Khóa luyện viết tiếng Anh cho người bắt đầu 75.000 ₫. Đăng ký ngay!