HomeBlog tiếng AnhThành ngữ (Idioms)“DON’T COUNT YOUR CHICKEN BEFORE THEY HATCH” nghĩa là gì?
HỌC THỬ TỪ 95K/BUỖI
- Lớp Luyện Dịch - Lớp Viết Ielts Essay Đăng ký ngay!