Vietanhsongngu.com - Chúc bạn học thành công! 0 giâywe knew this was coming and they are enacting those layoffschúng tôi biết điều này sẽ đến và họ đang tiến hành những đợt sa thải đóSửa4 giâygood news for the stock right?tin tốt cho cổ phiếu đúng không nào?Sửa8 giâyYes this was very much uh ...Vâng điều này rất tốt ừm...Sửa10 giâyexpected. I mean we have about five and a half billion dollarsnhư dự kiến. Ý tôi là chúng ta có khoảng năm tỷ rưỡi đô laSửa13 giâyas you just mentioned in Cost Cuts about three billion of thosenhư anh vừa đề cập trong Cắt giảm chi phí khoảng ba tỷ trong số đóSửa17 giâyare from content savings but about two andà từ tiết kiệm nội dung nhưng khoảng hai trongSửa20 giâysố a half billion are going to be from the non-content part of it tỷ rưỡi sẽ đến từ phần phi nội dung của số tiền nàySửa23 giâyso the SG a and of course the headcount reduction is part of thatvì vậy SG a và tất nhiên việc giảm số lượng nhân viên là một phần Sửa27 giây again 7 000 employees that'scủa 7 000 nhân viên đóSửa30 giây about four percent of their Global Workforce but đó là khoảng bốn phần trăm lực lượng lao động toàn cầu của họ nhưngSửa34 giâythe important thing is that the Cost Cuts are underway điều quan trọng là việc cắt giảm chi phí đang được tiến hànhSửa36 giâyand this is really important you know và điều này thực sự quan trọng mà cô biết đấy Sửa38 giâyfor them to get back to profitabilityđể họ có lãi trở lạiSửa40 giâythat is really restoring the magic for uh Disneyđiều đó thực sự đang khôi phục lại điều kỳ diệu cho uh DisneySửa44 giâyDisney shares are now hired by a percentage point. ThoseCổ phiếu của Disney hiện được thuê theo tỷ lệ phần trăm. NhữngSửa47 giâygains accelerating, IG is saying thatmức tăng đó đang gia tăng, IG (Instagram) cho biếtSửa50 giây there will be a smaller wave of cuts in the next four dayssẽ có một đợt cắt giảm nhỏ hơn trong bốn ngày tớiSửa54 giâyseveral thousand in April and it will be concluded by the summer vài nghìn vào tháng Tư và nó sẽ kết thúc vào mùa hèSửa57 giâyGita, why is it important that this is done quickly?Gita này, tại sao điều quan trọng là điều này được thực hiện nhanh chóng?Sửa62 giâyyeah it is it's really important because of all of the uhvâng, nó thực sự quan trọng vì tất cả những điều đóSửa65 giâyyou know the whole narrative now shifting sobạn biết toàn bộ câu chuyện hiện đang chuyển đổi rấtSửa68 giây quickly to profitability uhnhanh sang lợi nhuận uhSửa70 giâyfor the longest time Ed this was always about thistrong thời gian dài nhất Ed này, điều này lúc nào cũng vậySửa73 giâyyou know streaming subscribers getting the maximum number of subscribersanh biết đấy những người đăng ký phát trực tuyến nhận được số lượng người đăng ký tối đaSửa77 giâybut now obviously the new narrative has been uhnhưng bây giờ rõ ràng câu chuyện mới đã được uhSửa79 giâyyou know that focus on profitability uhanh biết rằng tập trung vào lợi nhuận uhSửa82 giâyand for that obviously they have identified và vì điều đó rõ ràng là họ đã xác định được Sửa84 giâyso many different Cost Cuts and different parts of the organizationrất nhiều Cắt giảm Chi phí khác nhau và các bộ phận khác nhau của tổ chứcSửa87 giâyit's important for them to get this done quickly because they'ređiều quan trọng là họ phải hoàn thành việc này một cách nhanh chóng bởi họSửa90 giâyalso undergoing a larger structural reorganization uhcũng đang trải qua một cuộc tái tổ chức cấu trúc lớn hơn uhSửa94 giâythey're trying to simplify the entire operations with justhọ đang cố gắng đơn giản hóa toàn bộ hoạt động chỉ vớiSửa97 giâyyes you know ESPN becoming its own uhvâng, anh biết đấy, kênh truyền hình ESPN sẽ trở thành uhSửa99 giâyall segments so it's important to kind of get everything những phân khúc của riêng hảng này vì vậy điều quan trọng là sắp xếp Sửa102 giâyall their ducks in a row before uhmọi thứ gọn gàng trước khi uhSửa105 giâyyou know going ahead to Wall Street and telling them bạn biết đấy, hãy đến Phố Wall và bảo họ Sửa107 giâytelling the street that uh things are really taking shapenói với con phố rằng uh mọi thứ đang thực sự hình thànhSửa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút bật sub.

Play Tắt Sub Tải Sub
HomeVideoDisney Job Cuts Begin, Targeting 7,000 Positions
BÁO GIÁ DỊCH THUẬT
Liên hệ ngay!