HomeBlog tiếng AnhForum chia sẻ kỹ năng dịchXIN DỊCH ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ ĐIỂN MERRIAM WEBSTER VỀ THUẬT NGỮ ‘ISOLATION’, ‘SELF-ISOLATION