Uống một ít rượu vào thai kì ‘có vẻ sẽ không’làm hại em bé, nhưng khuyến cáo của còn chuyên gia này còn thiếu bằng chứng

vietanhsongngu.com -

Uống một ít rượu vào thai kì ‘có vẻ sẽ không’làm hại em bé, nhưng khuyến cáo của còn chuyên gia này còn thiếu bằng chứng

Uống một ít rượu vào thai kì ‘có vẻ sẽ không’làm hại em bé, nhưng khuyến cáo của còn chuyên gia này còn thiếu bằng chứng​

Light drinking in pregnancy 'unlikely' to harm babies, but experts caution lack of evidence


Những người phụ nữ có uống một ít rượu vào thai kì sẽ không làm hại con của họ, các chuyên gia công bố  khi một cuộc rà soát lớn chỉ tìm ra "lác đác" những bằng chứng ủng hộ ủng hộ các khuyến cáo của Chính phủ.

Women who indulge in light drinking during pregnancy are unlikely to harm their babies, experts have said as a major review finds "sparse" evidence to support Government warnings.

 

Trong nghiên cứu mới này, được công bố bởi British Medical journal (Tạp Chí Y học Anh,) các nhà nghiên cứu nhận thấy ít có dấu hiệu rằng uống rượu một ít trong suốt thai kì gây ra tổn hại cho các em bé, bao gồm khuyết tật bẩm sinh, chậm phát triển, các vấn đề về hành vi và thiếu sự thông minh.

In the new study, published in the British Medical Journal, researchers found little indication that light drinking in pregnancy causes harm to babies, including birth defects, developmental delay, behavioural problems and impaired intelligence.


Những phát hiện này đã được hoan nghênh bởi các nhà khoa học, những người nói rằng phụ nữ cần được thông báo về các nguy cơ tiềm ẩn chưa được chứng minh nhưng cuối cùng lại gây ảnh hưởng đến quyết định của họ.

The findings were welcomed by scientists, who said women should be informed of potential unproven risks but ultimately left to make up their own minds.

 

Tuy nhiên, họ cảnh cáo rằng sự thiếu bằng chứng không phải là bằng chứng rằng uống rượu là an toàn. Sự hướng dẫn chính thức NHS  của dịch vụ y tế quốc gia từ các quan chức y học trưởng của Anh, xuất bản vào năm ngoái, nói rằng phụ nữ mang thai không nên uống rượu, nhưng điều này dựa trên những thứ mà được miêu tả như là một ý kiến mà “mà an toàn thì tốt hơn là phải hối hận”.

However, they warned that a lack of evidence is not proof that it is safe to drink. Official NHS guidance from the Chief Medical Officers for the UK, published last year, says pregnant women should not drink, but this is based on what has been described as a "better to be safe than sorry" approach.


Theo nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu ở đại học Bristol đã kiểm tra hơn 26 sự nghiên cứu trước về các tác dụng của uống  một chút đồ uống có cồn suốt thai kì.

For the new analysis, researchers at the University of Bristol examined 26 previous studies on the effects of light drinking during pregnancy.

 

Điều này được định nghĩa dựa trên bốn đơn vị cồn từng tuần, một đơn vị mà tương đương với nửa lít (pint) bia hoặc nửa li rượu tiêu chuẩn.

This was defined as up to four units of alcohol per week, a unit being roughly equivalent to half a pint of beer or half a standard glass of wine.

 

Họ nhận thấy rằng việc uống bốn đơn vị mỗi tuần trong khi mang thai, trung bình, là có liên quan tới nguy cơ có em bé nhỏe cao hơn 8% so với không uống, tuy nhiên, các chuyên gia khác trong lĩnh vực này đã đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của mối liên hệ này, cho rằng nó có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác ngoài đố uống có cồn.

They found that drinking up to four units a week while pregnant, on average, was associated with an 8% higher risk of having a small baby compared with drinking no alcohol at all, however other experts in the field have questioned the reliability of that link, suggesting it could be influenced by factors other than alcohol.

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/09/11/light-drinking-pregnancy-unlikely-harm-babies-experts-caution/

nhận xét: