Ứng dụng mua sắm mới nhất của Adidas được tích hợp AI để

vietanhsongngu.com - Adidas has launched its new AI-enabled shopping app to grasp the clients' taste

Ứng dụng mua sắm mới nhất của Adidas được tích hợp AI để

Ứng dụng mua sắm mới nhất của adidas được tích hợp AI để "đọc vị" khách hàng

Adidas has launched its new AI-enabled shopping app to grasp the clients' taste

 

Không chỉ thông minh, ứng dụng ADIDAS có tính cá nhân hóa rất cao, nó chỉ hiển thị và gợi ý những gì mà khách hàng quan tâm.

Not only smart, but also the ADIDAS application is very personalized. The app only shows and suggests what the customer is interested in.

 

Thương hiệu "ba vạch" tới từ nước Đức vừa cho ra mắt một ứng dụng mới với cái tên ADIDAS (iOS/Android), hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm mua sắm mới mẻ cho khách hàng.

The three-strip brand from Germany has launched a new application called ADIDAS (iOS / Android), promising to bring new shopping experience to customers.

 

Ứng dụng này cung cấp tin tức theo tùy chỉnh cá nhân, chatbot tư vấn mua hàng và một cửa hàng trực tuyến với đầy đủ sản phẩm.

This app provides customizable personalized news, chatbot giving shopping advice and an online shop with full products.

 

ADIDAS được thiết kế để trở thành trung tâm mua sắm di động của adidas. Joseph Godsey, người đứng mảng đầu thương mại điện tử toàn cầu của adidas chia sẻ với Business Insider:

ADIDAS is designed to be the Adidas mobile shopping center. Adidas head of digital brand commerce, Joseph Godsey, shared with Business Insider:

 

"Thông qua ứng dụng này, chúng tôi muốn đem đến những trải nghiệm độc nhất vô nhị", Godsey nói.

"With this application, we want to bring a unique experience," Godsey said.

 

ADIDAS sẽ đưa ra thông báo về các sự kiện cũng như sản phẩm mới của adidas, dựa vào những nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng, AI sẽ đưa ra những lời khuyên cũng như tư vấn hữu ích.

ADIDAS will make an announcement of its new events and products. Based on the needs and interests of the customer, AI will provide useful advice.

 

Cũng theo Godsey, trải nghiệm mang tính cá nhân sẽ trở thành thứ gì đó có "đủ ý nghĩa" để thu hút khách hàng.

According to Godsey, personal experience becomes something "meaningful" to attract customers.

 

Sự cá nhân hóa dựa vào những thông tin ban đầu vào profile như ngày sinh, giới tính, nhóm sản phẩm ưa thích...

Personalization is based on initial information in the profile such as date of birth, gender, preferred product group, etc.

 

Ví dụ: nếu đã từng mua một đôi giày running trong quá khứ, ứng dụng sẽ hiển thị nhiều nội dung liên quan đến chạy bộ.

For example, if you've ever bought a pair of running shoes in the past, the app will display a lot of jogging stuff.

 

Ngoài ra, nếu cho nó đủ dữ kiện để nhận ra rằng bạn là một "đầu giày", những thông tin nóng sốt nhất về thế giới giày dép sẽ được hiển thị đầy đủ. Có vẻ như đây là cung cách phục vụ thông minh, dù khách hàng có tìm đến sản phẩm của Adidas vì chức năng hay phong cách.

In addition, if you give it enough information to realize that you are a "shoe enthusiast", the hottest news on the shoe world will be fully displayed. It would seem that this way of serving customers is quite smart, whether customers choose Adidas products because of its functionality or style.

 

ADIDAS có tích hợp cả khung chat, cung cấp trợ giúp tức thời cho bất kỳ truy vấn nào theo định hướng của Adidas.

ADIDAS has integrated chatbots, which provides instant assistance for any Adidas-oriented query.

 

Đầu tiên, khách hàng sẽ được tương tác với con người thông qua chat trong ứng dụng. Sau đó 2 tháng, Adidas sẽ cho phép AI xử lý các câu hỏi đơn giản liên quan đến sản phẩm như màu sắc, kích cỡ. Nếu AI chưa đủ trình độ để "đọc vị" khách hàng, những câu hỏi quá phức tạp sẽ được chuyển cho tư vấn viên.

First, customers will be interacting with people through chatbots in the app. After 2 months, Adidas will allow AI to deal with simple questions related to the product such as color or size. If AI cannot "read" the customer's taste, highly complex questions will be forwarded to the consultant.

 

Ngoài ra, có thể mua hàng ngay trên ứng dụng hoặc sử dụng đầy đủ dịch vụ của Adidas. Thanh toán nhanh qua Apple Pay và Android Pay đều được chấp nhận.

Besides, you can shop on the app or use full Adidas services. Quick payments via Apple Pay and Android Pay are accepted.

 

Việc ra mắt ứng dụng ADIDAS là một trong những bước đi góp phần vào mục tiêu 4,6 tỷ USD doanh thu vào năm 2020 của Adidas. Godsey nói rằng, hiện tại hơn 60% lượng truy cập vào các nền tảng mua sắm trực tuyến của Adidas là từ các thiết bị di động, công ty hy vọng rằng con số đó sẽ tăng lên đáng kể sau khi đưa ADIDAS đi vào hoạt động.

The launch of ADIDAS is one of the steps that contributed to nudge Adidas closer to its €4 billion ($4.6 billion) on the net revenue goal for 2020. Godsey says that more than 60 percent of Adidas' online shopping platforms come from mobile devices, and the company expects that the number will increase significantly after the launch of ADIDAS.

 

Hiện tại, ADIDAS đã được ra mắt tại Mỹ và Anh, đầu năm 2018 phạm vi hoạt động của ứng dụng này sẽ được mở rộng.

Currently, ADIDAS was launched in the US and UK. At the beginning of 2018, the scope of this application will be expanded.

http://genk.vn​

nhận xét: