Ứng dụng Amper tiết lộ album đầu tiên trên thế giới được sáng tác và sản xuất bởi AI

vietanhsongngu.com -

Ứng dụng Amper tiết lộ album đầu tiên trên thế giới được sáng tác và sản xuất bởi AI

Ứng dụng Amper tiết lộ album đầu tiên trên thế giới được sáng tác và sản xuất bởi AI

Amper Unveils the world's first album composed and produced by an AI

 

Một loại nhạc mới

A New Kind of Composer

 

Ca khúc "Break Free", ca khúc đầu tiên được phát hành nằm trong album mới có tên là I AM AI của Taryn Southern vào ngày 12 tháng Tám năm 2017 là sự hợp tác giữa ca sĩ nhạc pop này và một loạt các ứng dụng máy học, bao gồm Amper.

The release of “Break Free”, the first song in a new album called I AM AI of Taryn Southern on August 21, 2017 is the collaboration between the pop singer and a series of machine learning apps, including Amper.

 

Taryn Southern là ca sĩ và người kể chuyện kỹ thuật số nổi tiếng trong ngành âm nhạc và giải trí. Kênh của cô đã đạt được hơn 500 triệu lượt xem với 450 nghìn người đăng ký trên YouTube.

Taryn Southern is the famous singer and digital storyteller in the music and entertainment industry. Her channel has reached more than 500 million views with 450 thousand subscribers on YouTube.

 

Amper, nhà soạn nhạc âm nhạc, nhà sản xuất và nghệ sĩ trình diễn Trí tuệ nhân tạo, được tạo ra bởi một nhóm nhạc sĩ chuyên nghiệp và các chuyên gia công nghệ.

Amper, an AI music composer, producer, and performer, is created by a team of professional musicians and technology experts.

 

Chúng ta hãy thưởng thức ca khúc "Break Free" trong video dưới đây:

Let’s enjoy “Break Free” in the video below:

 

Amper is created for affordable and royalty-free musical projects on a tight budget, such as commercials or short online videos.

Chuẩn bị cho album sắp tới của mình vào cuối năm nay, Taryn Southern đã chỉ dẫn của Amper, bao gồm tốc độ của bài hát, các giai điệu chính và các loại nhạc cụ ưa thích, và AI sau đó đã tạo ra một bản nhạc dựa trên những đặc điểm này.

For her forthcoming album later this year, Taryn Southern gave Amper instructions, including the speed of the song, key signature tunes and preferred instruments, and AI then created a track based on these specifications.

Theo Drew Silverstein, một trong những người sáng lập Amper, Amper được thiết kế đặc biệt để hợp tác với các nhạc sĩ thực sự. Ông hy vọng  tương lai âm nhạc sẽ được sáng tạo bởi sự hợp tác giữa con người với AI.

According to Drew Silverstein, one of Amper’s founders, Amper was specificially designed to cooperate with actual musicians. He hoped human were going to cooperate with AI to create the future of music.

Cuối cùng, Amper đã đạt được bước đột phá trong cuộc cách mạng âm nhạc được sáng tác bởi AI. Điều này có nghĩa là AI thực sự đang làm hầu hết các công việc mà con người đang tiếp nhận.

Ultimately, Amper has achieved breakthrough in AI-composed music revolution. It means that AI is really doing most of the legwork that human are taking over.

Mặc dù IAMAI là album đầu tiên được sáng tác và sản xuất bởi AI, nhưng đây không phải là lần đầu tiên AI thực hiện sự sáng tạo trong nghệ thuật.

Although IAMAI is the first album entirely composed and produced by an AI, it’s not the first time an AI has performed its creativity in arts.

Album của ca sĩ Southern sẽ được phát hành trực tuyến thông qua nền tảng Stem cho phép chia sẻ lợi nhuận giữa những người sáng tạo khác nhau. Trong tương lai gần, máy móc sẽ không chỉ viết bài hát mà còn được trả tiền từ những gì họ đã làm.

Southern’s album is going to be distributed online through Stem platform which allows profits to be divided up among various creators. In the near future, machines will not only write songs but also get paid from what they did.

nhận xét: