TWENTY INTERESTING THINGS ABOUT... HALLOWEEN!

vietanhsongngu.com - 20 điều thú vị về Halloween

TWENTY INTERESTING THINGS ABOUT... HALLOWEEN!

TWENTY INTERESTING THINGS ABOUT... HALLOWEEN!

 

With Halloween only a few days away, these interesting facts should feed the frenzy of Americans who will spend $6.9 billion this year on this holiday. I don’t particularly care for being scared out of my wits, but I love carving pumpkins and eating candy, so there’s that.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Halloween rồi, những sự thật thú vị này sẽ làm mồi cho những người Mĩ ưa chêu ghẹo( thích lễ Halloween)- những người sẽ dành mất 6,9 tỉ đô vào dịp lễ năm nay. Tôi không đặc biệt quan tâm việc sẽ khiếp sợ nhưng tôi thích đục khoét bí ngô và ăn kẹo.

Here are 20 interesting things about, or related to, Halloween.

Đây là 20 điều thú vị hoặc liên quan đến Halloween.

1. Halloween, celebrated October 31st, is one of the world’s oldest holidays. While it is most popular in North America, it is celebrated around the globe.

Halloween được tổ chức vào 31 tháng 10 là một trong những dịp lễ lâu đời nhất của thế giới. Trong khi nó phổ biến nhất Bắc Mĩ, nó cũng được tổ chức khắp toàn cầu.

 

2. Americans purchase nearly 600 million pounds of candy a year for Halloween. This is the equivalent of 16 billion fun-size Snickers bars or 158 trillion individual Candy Corns.

Người Mĩ tiêu gần 600 triệu bảng mua kẹo mỗi năm cho Halloween. Nó tương đương 16 tỉ thanh Snicker hay 158 trăm tỉ kẹo ngũ cốc Candy Corns.

 

3. According to a recent survey conducted by The National Confectioners’ Association (NCA), chocolate is the favorite Halloween candy for 72 percent of Americans.

Theo một nghiên cứu gần đây tiến hành bởi hiệp hội buôn bán bánh kẹo quốc gia, Sô cô la là món kẹp Halloween được yêu thích, chiếm 72% người Mĩ.

 

4. Halloween candy sales average about 2 billion dollars annually in the United States.

Ở Mĩ, kẹo Halloween bán được trung bình khoảng 2 tỉ đô la mỗi năm.

 

5. A generous 74 percent of households will pass out candy to trick-or-treaters this year, and 72 percent of those intend to give 2-3 pieces per trick-or-treater.

Một người rộng rãi ( 74% là người nội trợ) sẽ truyền kẹo qua cho kẻ chọc ghẹo đòi quà năm nay, và 72% trong số đó có xu hướng tặng 2-3 miếng kẹo cho mỗi người đòi quà.

 

6. The largest pumpkin ever measured was grown by lumber salesman Tim Mathison. It weighed in at 2,032 pounds and took 105 days to grow in his backyard.

Quả bí đỏ lớn nhất từng được tính đến được trồng bở một doanh nhân buôn gỗ tên Tim Mathison. Nó có cân nặng 2030 pounds và phải mất 105 ngày để nuôi trồng nó ở vườn sau.

 

7. The fastest time to carve one ton of pumpkins is 3 hours 33 minutes 49 seconds and was achieved by Stephen Clarke at Harrah’s Casino Resort, Atlantic City, NJ on October 29, 2008. See the video here.

Khoảng thời gian nhanh nhất để đục một tấn bí ngô là 3 giờ 33 phút 49 giây và được chinh phục bởi Stephen Clarke ở khu nghỉ dưỡng Harrah’s Casino, Thành phố Atlantic, New Jersey vào 29 tháng 10 năm 2008.

 

8. Using pumpkins as jack-o’-lantern is a Celtic custom intended to welcome home the spirits of deceased ancestors while simultaneously warding off evil spirits, and the restless soul of “Stingy Jack”.

Việc tạo hình bí ngô kinh dị là một phong tục người Celtic mong muốn chào đón về nhà mình những linh hồn cha ông đã mất đồng thời xua đuổi linh hồn độc ác và linh hồn tinh nghịch của Jack Keo kiệt.

 

9. “Stingy Jack”, as the Irish myth goes, made it a habit of playing tricks on the Devil. Once Jack died, God didn’t want him in heaven and the devil put off by his tricks, would not claim his soul either–sending him off to roam the earth at night with only a burning coal to light the way. “Stingy Jack” put that coal into a carved-out turnip and has been roaming the earth ever since.

Theo một thần thoại Ai-len, Jack keo kiệt có thói quen chọc ghẹo quỷ dữ. Khi Jack chết, Chúa không muốn cậu lên thiên đàng và con quỷ bị cậu chơi khăm cũng chẳng muốn thu nhận linh hồn của cậu và đuổi cậu đi lang thang trái đất vào ban đêm với chỉ một hòn than đang cháy để dẫn lối. Jack keo kiệt đặt hòn than vào một củ cải được đục khoét và lang thang khắp đất.

 

10. According to 24/7 Wall St., who used data from market research firm, Information Resources, Inc., Hershey’s Company’sReese’s took the spot as the #1 Halloween candy in 2012 with sales of just under $510 million. M&M’s was #2 with $500.82 million, and Snickers was #3 at $456.91 million.

Theo 24/7 Wall St., trang tin đang dùng dữ liệu từ điều khoản nghiên cứu thị trường, Information Resources, công ty Reese’s của Hershey chiếm vị trí số 1 về kẹo Halloween trong năm 2012 với giá chỉ dưới 510 triệu đô. MSM vị trí thứ 2 với 500m82 triệu đô và Snickers thứ 3 ở số tiền 456.91 triệu đô.

 

11. Halloween is the 2nd most commercially successful holiday, with Christmas being the first.

Halloween là kì nghỉ lễ thành công về thương mại thứ 2 với Giáng sinh đứng đầu.

 

12. Bobbing for apples is thought to have originated from the Roman harvest festival that honored Pomona, the goddess of fruit trees. Young unmarried people would bob for apples floating in water or hanging from a string, and the first to bite into the apple would be the next one allowed to marry.

Tục lệ đẩy táo trên mặt nước được cho là bắt nguồn từ lễ tạ ơn của người Rô man để tôn thờ Pomona, thần cây trái. Những thanh niên chưa cưới sẽ đẩy táo trôi lềnh bềnh trên mặt nước hoặc gắn nó vào một chuỗi dây và người đầu tiên cắn vào quả táo sẽ là người tiếp theo được cưới.

 

13. The movie, “Halloween” (1978), was made in only 21 days on a very tight budget. They used the cheapest mask they could find for the Michael Meyers character, which turned out to be a William Shatner Star Trek mask. They spray-painted the mask, teased the hair, and reshaped the eye holes.

Bộ phim Halloween (1978) được tạo dựng chỉ trong 21 ngày nhờ một ngân sách bó buộc. Họ đã dùng chiếc mặt nạ rẻ nhất họ có thể tìm thấy cho nhân vật Micheal Meyers, cái mặt nạ ấy hóa ra là chiếc Star Trek của William Shatner. Họ phun sơn lại chiếc mặt nạ, thêm tóc và tạo hình lại lỗ mắt.

14. Samhainophobia is the fear of Halloween.

Samhainophobia là chứng sợ Halloween.

 

15. According to the National Retail Federation’s 2013 Top Costumes Survey, adults and kids are both choosing more traditional costumes this year. More than 5 million adults plan to dress as a witch, and 2.9 million as a Batman character. Children want to be princesses (3.8 million), an animal (2.8 million), or a Batman character (2.5 million).

Theo nghiên cứu top những trang phục 2013 của hiệp hội bán lẻ quốc gia người lớn và trẻ em đều chọn nhiều trang phục truyền thống hơn vào năm nay. Nhiều hơn 5 triệu người lớn muốn mặc đồ phù thủy và 2,9 triệu muốn mặc đồ người dơi. Trẻ em muốn là công chúa ( 3.8 triệu), một con vật (2.8 triệu) hoặc một nhân vật người dơi (2.5 triệu).

 

16. Americans are expected to spend $2.6 billion on Halloween costumes, spending $1 billion on children’s costumes, $1.2 billion on adult costumes, and $330 million on pet costumes.

Người Mĩ được kì vọng tiêu sài 2,6 tỉ đô vào trang phục Halloween, tiêu 1 tỉ đô vào trang phục trẻ em, 1.2 tỉ đô vào đồ dùng người lớn và 330 triệu đô vào đồ thú.

 

17. The average person will spend $75 on Halloween candy, costumes, and decorations, bringing total spending to $6.9 billion; this represents an increase of nearly $30 since 2005.

Trung bình một người sẽ tiêu 75 đô vào kẹo, trang phục, đồ trang hoàng Halloween, mang đến tổng chi lên tới 6,9 tỉ đô; điều này cho thấy sự tăng lên gần 30 đô từ năm 2005.

 

18. The most lit jack-o’-lanterns on display at once is 30,581, and was achieved by the City of Keene, New Hampshire, USA, on October 19, 2013.

Nhiều nhất số quả bí kinh dị được trưng bày cùng lúc là 30.581 quả và là kỉ lục của City of Keen, New Hampshire, Mĩ vào 19 tháng 10 năm 2013.

 

19. The famous magician Harry Houdini (1874-1926) died on Halloween night.

Ảo thuật gia nổi tiếng Harry Houdini(1874- 1926) chết vào một tối Halloween.

 

20. Many of our Halloween superstitions have roots in the Middle Ages–for instance, concerns about black cats came from a time when many people believed witches avoided detection by turning into black cats.

Nhiều điều mê tín về Halloween bắt nguồn ở thời Trung cổ. Ví dụ, mối quan ngại về những con mèo đen đến từ một lần nhiều người tin những mụ phù thủy tránh khỏi sự phát giác nhờ biến thành mèo đen.

 

REMARKABLE WORDS:

- Frenzy(n) /ˈfrɛnzɪ)/: người nghịch ghợm, phá phách.

- Confectioner /kənˈfɛkʃənə/ (n): người buôn bán kẹo.

- Pumpkin/kənˈfɛkʃənə/ : Bí ngô, bí đỏ.

- Trick- or- treater: người đi chêu người khác đòi quà vào dịp Halloween.

- Lumber /ˈlʌmbə/ (adj): đồ gỗ.

- Weigh in /wei in/: có cân nặng…

- Backyard /ˈbækˈyɑrd/(n): sân vườn.

- Jack-o’-lantern /(ˈdʒæk əˌlæn tərn/ (n): quả kí ngô hình kinh dị.

- Deceased /dɪˈsiːst/ (a) = dead

- Simultaneous /ˌsɪməlˈteɪnɪəs/(a): đồng thời.

- Spirit /’Spirit/ = soul : linh hồn

- Restless /’resləs/(adj)= mischievous tinh nghịch

- Make it a habit of = get in habit of: có thói quen.

- Turnip /tɜːnɪp/ : củ cải.

- / boub/ Bob for sth: đẩy quay lại thứ gì trên mặt nước.

- On a very tight budget: khoản chi hạn hẹp.

- Sqray-paint /spreɪ peint/ (v): phun sơn.

- /ti:s/ Tease hair: gắn thêm tóc.

- Samhainophobia (n): chứng sợ Halloween.

- Superstition /ˌsu pərˈstɪʃ ən/ (n): điều mê tín.

- Have roots= derive: bắt nguồn.

nhận xét: