Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh

vietanhsongngu.com - Tử Cấm Thành của Trung Quốc tọa lạc ngay trung tâm của Bắc Kinh và là nơi ở của 24 vị hoàng đế triều đại nhà Minh và nhà Thanh.

Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh

Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh

The Forbidden City in Beijing

 

Tử Cấm Thành của Trung Quốc tọa lạc ngay trung tâm của Bắc Kinh và là nơi ở  của 24 vị hoàng đế triều đại nhà Minh và nhà Thanh.

The Forbidden City of China is located right in the heart of Beijing and was home to 24 emperors of the Qing and Ming Dynasties.

Việc xây dựng của cung điện uy nghi này bắt đầu vào năm 1406-năm thứ 4 trị vì của Minh Thành Tổ triều đại nhà Minh, kết thúc vào năm 1420- tức 14 năm sau đó.

The grand palace’s construction started during the Yongle Emperor’s 4th year of ruling the Ming Dynasty in 1406, ending 14 years later in 1420.

Khi thành này được xây dựng, người ta tin rằng vị hoàng đế này là Thiên Tử, nắm trong tay quyền lực tối cao.

When the city was built, the emperor was believed to be the son of heaven, having supreme power.

Vì vậy, nhà của họ chính là một phiên bản nơi hạ giới, được xây dựng giống với Thiên đình trên thượng giới.

Therefore, their home on Earth was meant to be a replica, built to resemble the Purple Palace in heaven.

Những người dân thường không được phép bước chân tới cung điện thiêng liêng như thế này. Đây chính là nguồn gốc của tên gọi Tử Cấm Thành.

A place as divine as this was forbidden to ordinary people, which is where the Forbidden City got its name.

Kiến trúc nguy nga lộng lẫy của cung điện này là sự đại diện cho sự tối cao và bản chất của phong cách truyền thống của người Trung Quốc.

Its splendid architecture is a representation of the culmination and essence of the traditional Chinese style.

Bảo tàng Cung điện đã trở thành nơi lưu trữ nhiều di tích lịch sử và văn hóa khác nhau của Trung Quốc và đã được công nhận là một trong 5 cung điện quan trọng nhất trên toàn thế giới.

The Palace Museum has become home to various Chinese historical and cultural relics and was recognized as one of the top 5 most important palaces worldwide.

Source: https://wheretotravelinvietnam.wordpress.com

nhận xét: