Trung Quốc bổ sung thêm các khoá đào tạo về Trí tuệ nhân tạo ở bậc giáo dục tiểu học

vietanhsongngu.com -

Trung Quốc bổ sung thêm các khoá đào tạo về Trí tuệ nhân tạo ở bậc giáo dục tiểu học

Trung Quốc bổ sung thêm các khoá đào tạo về Trí tuệ nhân tạo ở bậc giáo dục tiểu học

China to add AI courses in primary education

 

AI (Artificial Intelligence) là công nghệ nổi bật nhất trên thế giới hiện nay khi mà nó được thiết lập để mang lại cải cách cho tất cả các ngành công nghiệp hiện tại cũng như đang dần thay đổi xã hội loài người một cách sâu sắc.

AI (Artificial Intelligence) becomes the most salient technology all over the world nowadays when it is set up to bring reform to all current industries as well as has been changing human society profoundly.

 

Trong khi các quốc gia hàng đầu về công nghệ AI như Mỹ hay Nga đang ra sức xây dựng một nền công nghiệp quốc gia về AI lớn mạnh trên lãnh thổ nước mình thì Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Theo kênh truyền hình CCTV News, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đang thiết lập một kế hoạch cho sự phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), khuyến khích thế hệ trẻ Trung Quốc  tìm hiểu thêm về AI.

While many leading countries in AI technology such as US or Russia are trying to set up a huge national AI industry in their territories, China is not exceptional. China's State Council is setting up a plan for AI development, encouraging China's younger generation to learn more about AI, according to CCTV news.

 

Kế hoạch này cho biết AI hiện đang là một lĩnh vực mới trong cạnh tranh quốc tế, và Trung Quốc dự kiến sẽ “trở thành trung tâm đổi mới về AI hàng đầu thế giới” vào năm 2030.

The plan says AI is currently a new field of international competition, and China is expected to be "become the world's premier artificial intelligence innovation center" by 2030.

 

Trung Quốc sẽ đẩy mạnh giáo dục về AI ở các trường tiểu học và trung học cơ sở, thiết lập các khoá học về AI trong các trường đại học, cũng như tích hợp các kiến thức về AI vào nhiều lĩnh vực khác nhau.

China will speed up AI education in primary and secondary schools, establish AI courses in universities, as well as integrate AI knowledge into multiple disciplines.

 

Giảng dạy lập trình và mã code cũng như kiến thức về AI nên bắt đầu khi tuổi còn trẻ. Hơn thế nữa báo cáo này cũng nhấn mạnh rằng các lực lượng xã hội Trung Quốc nên tham gia vào việc giảng dạy phần mềm và các nhà giáo dục Trung Quốc cũng nên quan tâm đến việc làm thế nào để giảng dạy cho trẻ em làm thế nào để lập trình theo những cách vui nhộn.

Teaching computer programming and coding and AI background knowledge should be started at a young age. Moreover, the report also emphasized that more China's social forces should join in teaching software and Chinese educators should be also concerned about teaching how to program for children in funny ways.

 

Hơn nữa, nhiều chuyên gia về AI sẽ được đào tạo để thiết lập một mô hình giáo dục AI + có lợi cho việc tích hợp nhiều môn học, bao gồm AI + toán học, vật lý, sinh học, và nhiều môn khác.

Moreover, more AI experts will be educated in order to set up an AI+ education model which is beneficial to the integration of multiple disciplines, including AI+ math, biology, physics, and others.

 

Thêm vào đó, cơ sở hạ tầng giáo dục phổ cập rộng rãi cần được nâng cấp cho việc nghiên cứu hàng ngày và suốt đời. Điều này góp phần hiện thực hóa giấc mơ về một ngành công nghiệp về Trí tuệ nhân tạo.

In addition, universal AI education infrastructure needs to be upgraded for daily and life-long study, contributing to making the dream of the AI industry come true.

 

Trong tương lai, AI chắc hẳn sẽ thay đổi cho tất cả những ngành công nghiệp hiện đại, hoặc thậm chí tạo ra các ngành công nghiệp mới với các mô hình kinh doanh khác nhay. Từ quan điểm này, việc giáo dục cho các thế hệ tương lai nên theo xu hướng này và chuẩn bị mọi thứ tốt để phục vụ cho cạnh tranh tương lai.

AI will surely change all current industries, or even trigger new industries with various business models in the future. From this point, educating the future generations should also follow this trend in order to prepare everything well for the future competition.

 

Không nghi ngờ gì khi công nghệ AI sẽ trở thành công nghệ quan trọng nhất trong những thập niên sắp tới. Theo một nguồn đáng tin cậy thì Trung Quốc giờ đâycó thể tăng tốc phát triển công nghệ AI bằng cách thiết lập nhiều khoá học về mã hoá và liên quan đến AI ở các trường tiểu học và trung học.

There is no doubt at all that AI technology will be the most key technology in the next decades. According to a reliable source, nowadays China can boost its growth of AI technology by establishing more AI-related and coding courses in elementary and secondary schools.

 

Ngoài ra, hướng đến việc xây dựng một đội ngũ chuyên gia về AI, chính phủ nước này cũng khuyến khích các khóa học liên quan đến AI trong các viện nghiên cứu, trường dạy nghề và các trung tâm đào tạo để thúc đẩy các chuyên gia hơn. Các chính sách ưu đãi cũng sẽ thiết lập để hỗ trợ các doanh nghiệp AI trong nước hợp tác với các đội, cơ quan, tổ chức AI quốc tế hàng đầu.

Moreover, in order to a team of AI specialists, AI-related courses in institutes of higher learning, vocational schools and training centers are also encouraged by the government. Preferential policies will be also set up to aid domestic AI enterprises in cooperation with international leading AI teams as well as institutes and corporations.

 

Việc thiết lập các khóa học liên quan đến AI rõ ràng là tốt cho thế hệ trẻ vì nó có thể nâng cao kiến thức của họ. Tuy nhiên, có một số lo ngại rằng sự xuất hiện của một số trung tâm đào tạo chưa được cấp phép có thể nắm bắt cơ hội này nhằm kiếm lợi nhanh.

Establishing AI-related courses is clearly good for the young generation because it can increase their knowledge. Yet, there are concerns that the appearance of some unlicensed AI training centers may take advantage of this chance to earn a quick profit.

nhận xét: