HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcTrump một lần nữa bảo vệ việc sử dụng thuật ngữ 'virus Trung Quốc'