Trí tuệ nhân tạo (AI) được dùng để theo dõi thế giới động vật

vietanhsongngu.com - Trí tuệ nhân tạo (AI) được dùng để theo dõi thế giới động vật Artificial Intelligence Used to Track World's Wildlife

Trí tuệ nhân tạo (AI) được dùng để theo dõi thế giới động vật

Trí tuệ nhân tạo (AI) được dùng để theo dõi thế giới động vật
Artificial Intelligence Used to Track World's Wildlife


Giới khoa học đã và đang cố gắng không ngừng để tìm cách đo ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu đối với thiên nhiên. Đặc biệt là đối với các loài chim thường xuyên di cư từ trong và ngoài các khu vực duyên hải tiếp giáp Bắc Băng Dương.

Scientists have long struggled with how to measure the effects of climate change on wildlife. This is especially true for birds flying in and out of coastal areas bordering the Arctic Ocean.

 

Trong quá khứ, các nhà nghiên cứu chủ yếu phụ thuộc vào các thông tin lấy từ vệ tinh để theo dõi những chuyển động của chim và các loài động vật khác. Nhưng phương pháp này có thể gây ra nhiều tốn kém không đáng có và kết quả là tạo ra một lượng khổng lồ các thông tin, gây khó khăn cho công tác xử lý.

In the past, researchers depended mainly on information gathered by satellite to follow the movement of birds and animals. But this method can be costly and result in huge amounts of information, which can be difficult to process.


Các nhà khoa học ngày nay đang tiến hành chuyển sang một loại hình công nghệ khác nhằm giúp họ theo dõi chim và các thực thể khác trong tự nhiên.

Now scientists are turning to another kind of technology to help them follow birds and other wildlife.

 

Chim sơn ca là loài khó có thể nghiên cứu trong môi trường hoang dã. Chúng có thể bay hàng ngàn kilomet và cơ thể chúng quá nhỏ với các thiết bị theo dõi điện tử.

Songbirds are especially difficult to study in the wild. They can fly across thousands of kilometers and their bodies are too small for electronic tracking devices.


Một báo cáo mới nói về một dự án mà ở đó giới nghiên cứu có thể ghi âm tiếng chim sơn ca và sau đó chuyển những âm thanh ghi được vào một chương trình máy tính để tiến hành nghiên cứu.

A new report tells about a project in which researchers recorded songbirds and then put the sounds into a computer program to be studied.

 

Các nhà nghiên cứu đã vừa tạo ra các thuật toán học máy với khả năng tập trung vào tiếng chim đồng thời loại bỏ các tạp âm không cần thiết.

The researchers created machine learning algorithms with the ability to focus on bird calls while ignoring other noises.

 

Thuật toán này giúp cải thiện khả năng dự báo kết quả.

The algorithm helps improve the likelihood of predicting the correct result.

 

Một loại máy móc tương tự khác đang nghiên cứu các phương pháp đã và đang được sử dụng để nhận biết lời nói của con người.

Similar machine learning methods have been used to recognize human speech.

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/ai-machine-learning-to-track-arctic-birds-and-wildlife/4455290.html

 

nhận xét: